Vy får tildelt togtilbudet på hele Østlandet

Etter forhandlinger med Flytoget og Vy, vil Jernbanedirektoratet inngå avtale med Vy om å kjøre persontog på hele Østlandet. – Dette er i sum den beste løsningen for både passasjerene og staten, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

I fjor vår fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å direktetildele persontogtrafikken på Østlandet. Jernbanedirektoratet har forhandlet med Vy og Flytoget, og har nå konkludert med at Vy hadde det beste tilbudet.

– Avtalen gjelder for ti år, og vil over tid gi et bedre tilbud til passasjerene på hele Østlandet. Både Flytoget og Vy har levert solide og godt gjennomarbeidede tilbud, og vi har hatt konstruktive og gode forhandlinger underveis, sier Sletta.

Lavest pris ga størst utslag

Tilbudene fra Vy og Flytoget ble vurdert i forhold til kundetilfredshet, rutetilbud og pålitelighet, i tillegg til kostnader for staten, gjennomføringsrisiko og effektiv utnyttelse av infrastruktur. Trafikken på Østlandet er fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2. Flytoget ble invitert til å forhandle om Østlandet 2, mens Vy først ble invitert til å forhandle om Østlandet 1 og senere om begge avtalene samlet.

Begge selskapene skårer høyt på kvalitet, pålitelighet og kundetilfredshet, mens Vys tilbud om begge avtalene var det billigste. Vy ble også vurdert som det beste alternativet med tanke på risiko for en god gjennomføring.

– Vys tilbud for hele Østlandet var rundt én milliard kroner lavere enn summen av tilbudene fra Vy og Flytoget for henholdsvis Østlandet 1 og Østlandet 2. Flytoget kom bedre ut på noen parametre, men pris ble utslagsgivende, sier Sletta.

Fakta

 • Jernbanedirektoratet har som oppgave å inngå avtaler om kjøp av persontrafikk på vegne av staten.
 • I mars 2022 fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en direktetildeling av persontrafikken på Østlandet, fordelt på to avtaler: Østlandet 1 og Østlandet 2.
 • Direktetildelingen skal bidra til fem mål:
  • Mer fornøyde kunder
  • Flere reisende
  • Bedre kapasitetsutnyttelse, rutetilbud og pålitelighet
  • Effektiv drift og lavere statlig vederlag
  • En koordinert del av et helhetlig transportsystem
 • Samferdselsdepartementet har i mandatet til Jernbanedirektoratet gitt følgende rammer:
  • Tildelingen av de to avtalene skal gå til Vygruppen eller Flytoget, eller Vygruppen samlet.
  • Vygruppen skal inviteres til å gi et samlet tilbud på begge avtalene (Ø1 og Ø2).
 • Jernbanedirektoratet har gjennomført følgende forhandlinger:
  • Østlandet 1: Vygruppen
  • Østlandet 2: Flytoget
  • Samlet tildeling for hele Østlandet: Vygruppen
 • Jernbanedirektoratet har vurdert tilbudene etter følgende kriterier:
  • Kundetilfredshet, kvalitet og omdømme
  • Økonomi
  • Gjennomføringsrisiko
  • Kapasitetsutnyttelse av infrastrukturen
  • Gjennomføring av forhandlingsprosessen
 • Jernbanedirektoratet har vurdert at Vygruppens samlede tilbud er best, og vil gå i sluttforhandlinger med Vygruppen om en direktetildeling av persontogtilbudet på Østlandet.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *