Vy 2022: Passasjervekst gir et positivt resultat

– Etter to pandemi-år med betydelig inntektsbortfall og store tap, har endelig passasjerene kommet tilbake til tog og buss. Sammen med egne kostnadstiltak og reforhandlede togavtaler, gir dette et positivt resultat for året som helhet, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

Resultatet etter skatt for 2022 ble 133 millioner kroner. Tilsvarende resultat i 2021 og 2020 var henholdsvis -1026 og -858 millioner kroner.

Mens passasjerveksten har styrket resultatet, har økt priser på viktige innsatsfaktorer som elektrisitet og drivstoff, trukket det ned.  Vy har derfor igangsatt flere tiltak for å forbedre kundetilbudet og lønnsomhet.

Tilpasser oss et nytt reisemønster

Reiseaktiviteten har i løpet av høsten lagt seg på et nivå som er noe under det vi hadde i normalåret 2019, ned 12 prosent i buss og 16 prosent i tog i Norge.

– Når kundene endrer reisevaner, må også vi endre oss. Vi tilpasser derfor hele tiden ekspressbusstilbudet til etterspørselen, og har for togreisende på Østlandet lansert Smartpris, en ny, populær billettype som passer bedre enn månedskort for de som reiser ofte, men ikke hver dag, sier Bakstad.

– De langsiktige togavtalene som ble inngåttfør pandemien, var basert på andre reisetall enn det vi har sett de siste årene og fremdeles opplever. I 2022 fikk Vy derfor reforhandlet en togavtale i Norge og flere  i Sverige, slik at de ble bedre tilpasset et endret reisemønster, sier Bakstad.

Høy kundetilfredshet tross lav punktlighet

Både buss- og togkundene gir oss gode tilbakemeldinger når de reiser med Vy.  Innenfor bussvirksomheten har Vy Bus4you i Sverige de mest fornøyde kundene for 12. år på rad i Svenskt Kvalitetsindex, mens Vys ekspressbussvirksomheten i Norge ble årets klatrer i Norsk Kundebarometer.

Kundetilfredsheten blant togkundene holdt seg stabil og høy på målingene Jernbanedirektoratet har gjennomført i 2022. Dette til tross for at punktligheten for persontog i Norge kun var på 85 prosent, hovedsakelig på grunn av toginfrastrukturen.

– Forsinkelser rammer togkundene hardt. Vi har en viktig jobb med å forbedre kunde­kommunikasjonen og finne best mulige løsninger for kundene når toget stopper, forteller Bakstad.

Den operatøravhengige punktligheten, som er punktligheten som Vy selv har ansvar for, ble på 98 prosent i 2022, på samme nivå som i året før.

Et samlet togtilbud på Østlandet er best for kundene

Året har også vært preget av betydelig arbeid med anbud på trafikkpakkene for persontog på Østlandet, og usikkerhet omkring tildelingen. Dette har stor betydning for omfanget av konsernets fremtidige persontogvirksomhet.

– Vi mener at en samlet drift av togtrafikken på Østlandet er vesentlig bedre for kundene og rimeligere for samfunnet enn å dele den opp. Derfor er vi glade for at vi fikk muligheten til å presentere et samlet tilbud, et tilbud vi håper vi får mulighet til å realisere, sier Bakstad.

Etterspørsel etter gods på bane

Etterspørsel etter transport av gods på jernbane er i positiv utvikling og har bidratt til økte volumer. Produksjonsutfordringer på grunn av blant annet krevende vinterforhold, feil på infrastruktur og ombygging på Alnabru har likevel begrenset volumveksten i CargoNet.

–  Til tross for økt etterspørsel, har dessverre resultatet blitt svekket på grunn av disse utfordringene. For å forbedre lønnsomheten satser vi på nye kundeløsninger og egne forbedringstiltak, i tillegg til investeringer i nye lokomotiver og vogner, forklarer Bakstad.

Bedre og forutsigbare rammebetingelser, herunder videreføring av miljøstøtteordningen, er svært viktig for langsiktig lønnsomhet i godstransport på jernbane.

Satsing på bærekraftig reiseliv

Innenfor reiseliv har vi tilpasset tilbudet og markedsføringen til norske turister, samtidig som de internasjonale turister har kommet gradvis tilbake. Vy samarbeider med lokale reiselivsaktører for å få flere turister over på bærekraftige transportmidler, blant annet ved å utvikle attraktive reiselivskonsepter og -pakker basert på tog, buss og båt.

–  Gjennom satsingen på bærekraftig reiseliv vil Vy bidra til å styrke det lokale reiselivet og øke turistvolumene i det vakre landet vårt, avslutter Bakstad.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *