– Vi må redusere overbehandling, og derfor er det et mål å benytte gastroskopi i mindre grad enn tidligere, sier fagdirektør Ulrich Spreng. (Illustrasjonsfoto) Helse Sør-Øst RHF

Vil redusere bruken av gastroskopi

Bruken av gastroskopi varierer mye mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst. – Selv om praksisen har blitt mer lik, er det fortsatt store lokale forskjeller. Denne variasjonen jobber vi med å redusere, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Den benyttes i hovedsak for å diagnostisere sår eller kreft. Ny kunnskap viser at det ikke lenger er behov for å bruke gastroskopi ved mistanke om sår i magesekk og tolvfingertarm. Forekomst av kreft i magesekken er dessuten redusert, og denne kreftformen forekommer nesten ikke hos yngre pasienter.

Redusere overbehandling

I Norge er det likevel et stort forbruk av gastroskopi sammenliknet med en rekke andre land.– Vi må redusere overbehandling, og derfor er det et mål å benytte gastroskopi i mindre grad enn tidligere, sier fagdirektør Ulrich Spreng.

Siden 2018 er antall gastroskopier på pasienter mellom 18 og 45 år redusert fra om lag 11 000 per år til om lag 9 000 per år ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. Fra 2018 til 2023 har bruken av gastroskopi også jevnet seg ut mellom helseforetakene. Det er med andre ord mindre uønsket variasjon enn tidligere.

– Det forteller oss at helseforetakene vurderer og behandler pasientene mer likt, og det skyldes blant annet gode og faglige diskusjoner på tvers av helseforetakene, sier Spreng.

Men det er ikke bare helseforetakene som behandler pasienter med gastroskopi. En stor andel av gastroskopiene i regionen blir utført av avtalespesialister.– Inkluderer vi tallene fra dem, ser vi at de lokale forskjellene fortsatt er svært store, og her har vi en jobb å gjøre, mener Ulrich Spreng.

Plagsom undersøkelse

Helse Sør-Øst RHF har derfor startet et prosjekt i samarbeid med Sykehuset Sørlandet HF for å redusere forbruket av gastroskopier i denne aldergruppen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med avtalespesialister, praksiskonsulenter og fastleger. Etter at prosjektet startet, er antall gastroskopier i aldersgruppen 18–45 år redusert med 22 prosent i Kristiansand, 14 prosent i Arendal og 12 prosent i Flekkefjord. Planen er å gjennomføre de samme tiltakene ved Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF og Sykehuset Østfold HF.

– Målet vårt er at pasienter skal få slippe unødvendige og plagsomme undersøkelser, men også at leger og annet helsepersonell kan bruke tiden sin til andre viktige oppgaver, sier Spreng.

Hvis vi reduserer overbehandling og jevner ut forskjellene, vil det spare sykehusenes ansatte for mye tid, og det frigjør både helsepersonell og lokaler til annen aktivitet. I tillegg sparer det pasienter og fastleger for verdifull tid, sier Spreng.

Å redusere uønsket variasjon i kvalitet, pasientsikkerhet og behandling er ett av seks strategiske hovedsatsingsområder i Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2040. Helse Sør-Øst har derfor startet tre prosjekter for å redusere forbruket av helsetjenester med lav kost-nytte effekt.

Fakta om gastroskopi

  • Gastroskopi er en undersøkelse av spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen ved hjelp av et gastroskop.
  • Et gastroskop er en bøyelig slange som kan overføre fargebilder fra kroppens indre til en skjerm.
  • Formålet med gastroskopi er å påvise eller utelukke sykdommer som betennelse, sår eller godartede/ondartede svulster.
  • Man kan ta vevsprøver fra slimhinna, og enkelte tilstander kan behandles.Kilde: Helseforetakenes nettsider

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *