Vestfold har flest unge uføre i landet

Antall mottakere av uføretrygd øker litt i Vestfold, og fylket har høyest andel uføre under 30 år.

20.142 personer i Vestfold mottok uføretrygd fra NAV første kvartal 2024. Dette utgjør 12,7 prosent av befolkningen i fylket og er en økning på 87 personer sammenlignet med samme periode i fjor.

Også på lndsbasis øker antall uføre. Gjennomsnittlig mottok 10,4 prosent av befolkningen i Norge uføretrygd.

Bekymringsfullt mange unge uføre

I aldersgruppen fra 18 til 29 år har Vestfold høyest andel uføre i landet. Mens gjennomsnittlig andel unge uføremottakere var 2,6 prosent i landet, var den 3,9 prosent i Vestfold.

 – At antall uføre stiger, og at vi har flest unge uføre i landet er bekymringsfullt. Jeg er mest redd for at stadig flere unge havner helt utenfor arbeidslivet. I de tilfellene uførheten kan forebygges, må tiltak settes i gang tidlig og over tid, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Ulikheter i kommunene

Andel uføre varierer i de ulike kommunene. Høyest andel uføretrygdmottakere er det i Larvik med 14,8 prosent, etterfulgt av Holmestrand og Sandefjord, begge med 13,2 prosent. Kommunen hvor færrest mottar uføretrygd er Tønsberg med 10,6 prosent.

Flest kvinner

Andelen uføre kvinner i Vestfold var 15,4 prosent, mens andelen for menn var 10,1 prosent. Det er også flest kvinner som mottar andre helserelaterte stønader fra NAV, som sykepenger og arbeidsavklaringspenger.
Anundsen ønsker å fortelle at det er mulig å komme tilbake i arbeid etter å ha blitt uføre, og at det er muligheter for å kombinere det å motta uføretrygd med å være i arbeid.

– Det er mulig å være delvis i et arbeidsforhold mens man mottar uføretrygd. Noen av de som mottar uføretrygd har varige funksjonshindringer som gjør at de har behov for ekstra tilrettelegging for å fungere i jobb. Disse personene kan jobbe i varig tilrettelagte arbeidsplasser i skjermet virksomhet eller på en ordinær arbeidsplass. Opptrapping av slike plasser er en nasjonal politisk prioritering- og også noe vi har gjennomført i Vestfold, sier Anundsen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *