Vys konsernsjef Gro Bakstad og Jernbanedirektør Knut Sletta signerte i dag avtalene om Østlandet. Fotokreditering: Jernbanedirektoratet

Tog-avtalene på Østlandet er signert

– Vi er glade for at vi skal kjøre tog på Østlandet i 10 år til, og ser frem til å levere et godt tilbud til kundene, sier konserndirektør for Vy persontog, Erik Røhne.

3. mars i år tildelte Jernbanedirektoratet togtrafikken på Østlandet de neste 10 årene til Vy. Avtalene ble signert 29. juni.

– Vi har hele tiden ment at det er store fordeler med en samlet drift av Østlandet, som vil komme både kundene og staten til gode. Avtalene stiller tøffe krav til oss, men de gir oss også forutsigbarhet og langsiktighet, sier Erik Røhne.

Et bedre tilbud til kundene

80 prosent av togtrafikken skjer på Østlandet. Her er det stor variasjon i når, hvordan og hvorfor folk reiser – om det er på fritidsreise, som pendlere eller på ferie.

– Østlandet er et viktig område for Vy, og fremover skal vi jobbe hardt for å ytterligere forbedre kundeopplevelsen for alle som reiser med oss. Det viktigste for oss nå er å få flere til å reise med tog, samtidig som vi skal fortsette å effektivisere, sier Røhne.

Vy har foreslått flere forbedringer i rutetilbudet. Dette er lagt inn i avtalen som opsjoner, som betyr at Jernbanedirektoratet kan be oss iverksette dem etter hvert som utbygging av infrastruktur gjør det mulig.

– Disse alternativene er ikke besluttet, men vi har fått signaler om at flere av dem er interessante for direktoratet, forklarer Røhne.

Tilbringertjenesten til Gardermoen, som i dag kjøres av Flytoget, inngår som en del av avtalen og integreres i det ordinære togtilbudet fra senest 2028.

Eksempler på tilbudsforbedringer

 • Økning fra 30 til 15-minutters frekvens på L2 Ski – Stabekk lørdager (mellom 11 og 18) fra desember 2023
 • Avgangene på R21 Moss – Oslo S forlenges til Stabekk fra desember 2023
 • Flere avganger i lavtrafikkperioder i helgene fra desember 2023:
  • R13 Drammen – Dal
  • R 14 Asker – Kongsvinger
  • RE 10 Drammen – Lillehammer
  • RE11 Skien – Eidsvoll
 • Timesfrekvens på RE 30 Oslo – Gjøvik i løpet av 2024, når nytt signalsystem er på plass
 • Nye tog settes inn på L2 Ski – Stabekk i løpet av høsten 2025 (ny type lokaltog)
 • Fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg fra desember 2025
 • Drammen får 10-minutters frekvens til/ fra Oslo fra desember 2025
 • Hamar får to tog i timen til/fra Oslo fra desember 2027
 • Ni avganger i timen med tog for alle reisende mellom Oslo S og Oslo lufthavn fra 2028

Vys foreslåtte rutekonsept, som gir enda flere avganger og jevnere frekvens, ligger inne som opsjoner i avtalen.

Viktig samarbeid når tilbudet utvikles

– Den store jobben starter nå, og fremover mot ny ruteplan i desember vil det komme flere detaljer. Vi ser frem til å samarbeide med Jernbanedirektoratet, Bane NOR og de andre aktørene i sektoren om mulighetene som ligger på Østlandet, avslutter Erik Røhne.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *