Bertel O. Steen tar nye steg på bærekraft

Bertel O. Steen publiserer i dag sin første, helintegrerte års- og bærekraftrapport. For første gang utgir Bertel O. Steen en samlet års- og bærekraftrapport. I fjor var dette to separate publikasjoner, men er nå samlet som ett ledd i å tilpasse konsernet til de nye rapporteringskravene i EUs bærekraftdirektiv (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). […]

Naturregnskap kan hjelpe utbyggere til bedre beslutninger

Naturregnskap satt i system kan supplere konsekvensutredninger for å bedre beslutningsgrunnlaget i alle faser av et utbyggingsprosjekt. Metoden er godt egnet til å vise effekten av avbøtende tiltak. Naturregnskap satt i system kan supplere konsekvensutredninger for å bedre beslutningsgrunnlaget i alle faser av et utbyggingsprosjekt. Metoden er godt egnet til å vise effekten av avbøtende […]

Omsetningsvekst for Nortura i første tertial

Nortura øker omsetningen med fire prosent til 9,9 milliarder kroner i årets første tertial. Økte kostnader trekker EBITDA-resultatet til 116,8 millioner kroner, 27 millioner kroner bak fjoråret. Mot fjorår er dagligvaresalget ned 1,9 prosent, mens salget til hoteller, restauranter og kantiner har økt med 2,9 prosent i første tertial. Resultatet før skatt endte likevel på […]

Vi har vært for naive for lenge

Vi er ikke i forkant med nye tiltak mot økonomisk kriminalitet, slik justisministeren hevder. – Tvert imot, vi er reaktive og bakpå, sier adm. direktør Karen Kvalevåg, som mener utfordringene har vært kjent lenge uten at det er tatt nødvendige grep. – Både politiet, Skatteetaten og vi som jobber tett på næringslivet, har sett denne […]

Nær 80 Vestfold-bedrifter stiftet i ekspressfart

Takket være et fremsynt digitaliseringsprosjekt har Vestfold-gründere den siste tiden stiftet 74 bedrifter i ekspresstempo. Nå er løsningen til Brønnøysundregistrene én av tre finalister til Digitaliseringsprisen 2024. – Digital selskapsetablering gjør det enklere og raskere å starte nye aksjeselskap og enkeltpersonforetak. Tjenesten bidrar til bærekraft, innovasjon og verdiskaping, og viser hvordan samarbeid mellom offentlig og […]

Investeringsnivået i Norge er rekordhøyt

Nytt Agendanotat viser at Norge er næringsvennlig, både for nordmenn og utenlandske investorer. Investeringsnivået er høyere enn det var under Solberg-regjeringen. -Norge scorer høyt på de fleste kåringer over land det er enkelt å drive næringsvirksomhet i. Det har ikke endret seg de siste årene og er noe vi skal være stolte av, sier Agenda-rådgiver […]

Konkurransetilsynet gir grønt lys: Mestergruppen overtar BoligPartner

Mandag 10. juni ble det klart at Mestergruppen får overta konkursboet etter BoligPartner. – Dette er en gledelig nyhet fra Konkurransetilsynet og i tråd med våre forventninger, sier Stine Røsand som er direktør for Utførende kjeder i Mestergruppen. Mestergruppen har kjøpt deler av konkursboet til BoligPartner, inkludert varemerket og kjedekonseptet. Det nyopprettede juridiske selskapet heter […]

Nå er det klart hvem som blir de fire nye forskningsdirektørene i NINA

NINA blitt en stor bedrift, det krever en sterkere organisering og flere lederressurser. Vi er derfor opprettet fire nye forskningsdirektørstillinger som skal lede hvert sitt overordnete område med ulik geografisk tilhørighet. NINA vokser i antall ansatte, prosjekter og omsetning, og vi er blitt en stor bedrift. Våre fagområder er på dagsorden som aldri før, og […]

Kronestyrking nullet ut børsoppgang i mai

Nordnets kunder fortsetter å hamstre aksjefond i et sterkt aksjemarked. I mai steg norske kroner nesten fem prosent mot dollaren, og nøytraliserte dermed oppgangen i internasjonale aksjefond. I mai ble aksjefond nettokjøpt for 836 millioner kroner, rentefond ble nettokjøpt for 67 millioner, og kombinasjonsfond for 37 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 3.966 millioner […]

Større konkurser preger næringslivet: 83 prosent mer verdiskapning tapt hittil i år

Konkurstakten i næringslivet holder et høyt tempo. Nå tiltar omfanget på konkursene kraftig, og de øker både i størrelse og antall ansatte. I mai var konkursveksten på 12 prosent. I løpet av årets fem første måneder har verdier for 15,9 milliarder gått tapt, 83 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor, da 8,7 milliarder i […]