Tar grep for enklere brukthandel

Brukthandelloven gjør det tungvint for næringslivet å satse på gjenbruk. Regjeringen foreslår å oppheve loven. Dagens regelverk for brukthandel stiller en rekke krav til butikker som selger brukt. Både butikken og selgerne må godkjennes av politiet, alle varer som kommer inn må loggføres i en fysisk protokoll, og varene må oppbevares i to uker før […]