Bertel O. Steen tar nye steg på bærekraft

Bertel O. Steen publiserer i dag sin første, helintegrerte års- og bærekraftrapport. For første gang utgir Bertel O. Steen en samlet års- og bærekraftrapport. I fjor var dette to separate publikasjoner, men er nå samlet som ett ledd i å tilpasse konsernet til de nye rapporteringskravene i EUs bærekraftdirektiv (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). […]