Stabil andel uføre

Andelen uføre i Vestfold og Telemark er stabil, og den er fortsatt høyere enn gjennomsnittet i landet. For de under 30 år er andelen høyest i landet.

Mens 13,2 prosent av befolkningen i Vestfold og Telemark mottok uføretrygd fjerde kvartal 2022, var gjennomsnittet i landet 10,5 prosent.

Flest unge

I aldersgruppen under 30 år har Vestfold og Telemark høyest andel uføre i landet.
– Andelen som mottar uføretrygd er høy men stabil, og Vestfold og Telemark er det fylket som har flest unge uføre. Mange av disse mottar uføretrygd på grunn av psykisk sykdom. At stadig flere unge blir uføre er en utvikling vi må bidra til å snu, sammen med arbeidsgivere og offentlige samarbeidsaktører, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

 Kommuneforskjeller

Det er store ulikheter mellom andel uføre i kommunene. Notodden har høyest andel mottakere med 16,8 prosent, etterfulgt av Nome med 16,2 prosent. Kommunene med lavest andel er Vinje med 10 prosent og Tønsberg med 10,6 prosent.

Flest kvinner

Andelen uføre kvinner i Vestfold og Telemark var 15,8 prosent, mens tilsvarende for menn var 10,7 prosent. Denne tendensen er lik som i andre helserelaterte ytelser som sykepenger og arbeidsavklaringspenger, hvor det også er flere kvinnelige enn mannlige mottakere.

Forventer økning

Det forventes det en økning av uføretrygdmottakere framover.
– De fleste mottar arbeidsavklaringspenger før uføretrygd. Den siste tiden har færre enn normalt gått fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til uføretrygd. Det henger blant annet sammen med regelverksendringer på AAP, og at av avklaringen for endel AAP-mottakere har blitt forsinket som følge av pandemien. Derfor forventer vi at det blir flere mottakere av uføretrygd, sier Anundsen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *