I kirken på Bastøy signerte Bastøy fengsel og organisasjonen Sammen for livet en samarbeidsavtale med formål å få flere domfelte ut i arbeid etter endt soning. Fra venstre: Tobias Hofsøy (daglig leder, Sammen for livet), Frank Eide (fung. fengselsleder, Bastøy fengsel) og Ole Kristoffer Borhaug (ass. regionsdirektør, kriminalomsorgen region sør).

Samarbeidsprosjekt hjelper straffedømte ut i arbeid

Etter å ha sonet ferdig er det viktig å ha noe meningsfylt å gå til i hverdagen. Å delta i et ordinært arbeidsliv er inkluderende og bærekraftig, og kan være det som trengs for å få livet tilbake på skinnene igjen.

Sammen for livet blir i hovedsak finansiert av kriminalomsorgen, og Sannerud setter stor pris på det gode arbeidet som blir gjort av organisasjonen. Tobias Hofsøy (daglig leder, Sammen for livet) og Lise Sannerud (direktør, Kriminalomsorgsdirektoratet). Foto: Kriminalomsorgen

Samarbeidsprosjekt som hjelper straffedømte ut i arbeid

Etter å ha sonet ferdig er det viktig å ha noe meningsfylt å gå til i hverdagen. Å delta i et ordinært arbeidsliv er inkluderende og bærekraftig, og kan være det som trengs for å få livet tilbake på skinnene igjen.

Nylig signerte Bastøy fengsel og organisasjonen Sammen for livet en samarbeidsavtale med formål å få flere domfelte ut i arbeid etter endt soning. Dette er en samarbeidsmodell mellom offentlige og private aktører, frivillige og næringslivet.

Direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet, Lise Sannerud, synes det var en glede å være til stede denne dagen:
–    Kriminalomsorgen samarbeider tett med frivillige og ideelle organisasjoner om rehabilitering og tilbakeføring av straffedømte til samfunnet, og jeg er svært glad for denne viktige avtalen med Sammen for livet. God tilbakeføring av domfelte er selvfølgelig viktig for den enkelte det gjelder, men det er også god samfunnsøkonomi. Det er veldig hyggelig å høre om tidligere innsatte som har klart å etablere et nytt liv uten kriminalitet. Jeg blir oppriktig glad på vegne av de som har en avklart plan for arbeidslivet etter soning, sier Sannerud.

Sammen for livet jobber med å hjelpe motiverte straffedømte, fra Bastøy fengsel og nesten 20 andre enheter, ut i det ordinære arbeidslivet, slik at de kan komme i gang med et «vanlig» liv. De forsøker å være en døråpner, og ufarliggjør hullet i CVen. Å rekruttere en kandidat fra SFL er vinn-vinn-vinn; for den straffedømte, for arbeidsgiver og for samfunnet.

– Bastøy har vært en viktig og god samarbeidspartner for oss i flere år, så det er hyggelig at vi nå formaliserer samarbeidet, sier daglig leder i Sammen for livet, Tobias Hofsøy, og fortsetter:

– Skoleavdelingen i fengslene gjør en veldig god jobb. De innsatte får mulighet til tilpasset skolegang, og kanskje til og med et fagbrev. Vårt jobb er å bidra til en meningsfull hverdag etter soning, og den prosessen starter før løslatelse. Vi følger aktuelle deltakerne opp i 3 år, og siden oppstart i 2016 har vi hjulpet 163 domfelte. Etter 3 år står fortsatt 70 prosent i arbeid.

Hofsøy, som selv har jobbet mange år i kriminalomsorgen, grunnla Sammen for livet i 2015.
Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, og kan ikke ta ut økonomisk utbytte. Sammen for livet blir i hovedsak finansiert av kriminalomsorgen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *