Planteimport med «blindpassasjerer»

Når vi kjøper importerte planter, får vi også med jord, torv, trefiber og kompost som sitter rundt rota. Her kan det skjule seg skadedyr og andre organismer som vi ikke ønsker å få inn i landet. Nå har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurdert om dette utgjør en risiko.

Import av planter med jord og andre vekstmedier til Norge utgjør en betydelig risiko for innføring av planteskadegjørere som kan skade landbruket og naturlige økosystemer, sier Paal Krokene, som sitter i VKMs faggruppe for plantehelse, og har ledet arbeidet med rapporten.

Risikovurdering er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljøverndirektoratet.

-Levende planter vokser i et tilhørende vekstmedium. Denne klumpen rundt rota kan inneholde skadegjørere, som insekter, sopp, nematoder eller bakterier. Kanskje har planten levd mange år i dette vekstmediet før den kommer til Norge, og det kan ha utviklet seg et helt lite økosystem nede i potten. Når vi importerer planter er det dermed stor sannsynlighet for at det følger med organismer vi ikke ønsker inn i landet. Disse organismene kan gjøre alvorlig skade på norsk plantehelse, og påvirke både landbruket og naturlige økosystemer, sier Krokene.

Hva har vi vurdert?

VKM har vurdert risikoen forbundet med import av jord og andre vekstmedier som følger med planter.

Vi ble også bedt om å vurdere hvor effektive ulike risikoreduserende tiltak er for å forhindre innførsel av planteskadegjørere.

Det er bestillerne som beslutter eventuelle endringer som følge av rapporten.

Konklusjon

VKM konkluderer med at planteskadegjørere, som sopp, bakterier, nematoder og insekter kan komme inn i landet med jord og andre vekstmedier som følger med importerte planter. Disse skadegjørerne kan gjøre alvorlig skade på norsk plantehelse. Selv med dagens kontrolltiltak, er det høy sannsynlighet for at skadelige organismer kan komme inn i landet.

Høye importvolumer av planter med jord og vekstmedier øker sannsynligheten for innføring av skadegjørere. Vi importerer flest planter fra Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige.

Nåværende regelverk og kontrolltiltak, som i stor grad baserer seg på visuell inspeksjon, er ikke tilstrekkelige for å oppdage alle skadegjørere.

Har vurdert risikoreduserende tiltak

VKM ble også bedt om å identifisere tiltak som kan redusere risikoen for uønsket innførsel av planteskadegjørere:

  • Strengere krav til import av jord og andre vekstmedier, inkludert bruk av sterile eller varmebehandlete vekstmedier.
  • Innføring av obligatorisk grensekontroll og mer omfattende inspeksjoner av planter importert med jord og andre vekstmedier.
  • Forbud mot import av planter med jord og andre vekstmedier fra områder med kjent høy risiko for å huse planteskadegjørere.
  • Bruk av DNA-analyser og andre avanserte metoder for å bedre påvise skadegjørere i vekstmedier, også i tilfeller der plantene ikke har synlige tegn på infeksjon.

VKM konkluderer med at slik import utgjør en betydelig risiko for introduksjon av planteskadegjørere, og at strengere kontrolltiltak og regelverk vil kunne bidra til å redusere risikoen for innførsel av skadelige organismer, og dermed beskytte norsk plantehelse.

Fatter ikke beslutninger
Risikovurdering er gjort på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. VKM leverer uavhengige vitenskapelige vurderinger av forhold som har betydning for miljøet og helsemessig trygg mat. Vi gir ikke råd eller tar stilling til hvordan risiko skal håndteres, men kan utrede konsekvenser av ulike handlingsalternativer. Dermed er det opp til oppdragsgiverne å ta stilling til de risikoreduserende tiltakene som VKM har identifisert og vurdert.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *