Forbundsleder Jim Klungnes etterlyser bedre satsing på buss i hele landet i ny NTP

Ny Nasjonal Transportplan legger fortsatt opp til at vi skal bruke bilen

I Norge foregår 76,1 prosent av all reising med en personbil. Det fortsetter regjeringen å legge til rette for i deres forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036.

Dette er en politikk Yrkestrafikkforbundet er bekymret over:

-For å redusere køer og velge miljøvennlig transport, må kollektivtransport prioriteres, understreker forbundsleder Jim Klungnes. Han mener at NTPs nedprioritering av busstilbudet, spesielt utenfor storbyområdene, går imot nødvendig omstilling mot mer effektiv samferdsel.

Bussen nedprioriteres utenfor storbyene

Det er gledelig å se at Yrkestrafikkforbundets innspill om at det skal investeres i eksisterende infrastruktur og sikring av eksisterende veinett har blitt prioritert. Men vi er skuffet over at behovet for forbedringer i kollektivtransportsektoren, spesielt innenfor buss, har blitt oversett.

Nasjonal Transportplan viser en skuffende undervurdering av bussens rolle i Norges kollektivsystem. Det er ikke alle steder som har tilgang til tog, trikk, bane og bil. Vi kan derfor ikke fortsette å overse bussenes viktighet for daglig pendling, sier Klungnes.

Sterkt behov for bedre kollektivtransport

Reiser med kollektivtransport utgjør 12,1 prosent av alle reiser i Norge. Av dette foregår 62 prosent med buss. Og selv om mange i og rundt de større byene er tilfreds med kollektivtilbudet, står busstilbudet ovenfor store utfordringer flere steder i landet. Allerede har Vestland, Møre og Romsdal, Finnmark, Rogaland, Buskerud, Trøndelag, Troms, Østfold og Akershus vurdert å kutte i kollektivtjenestene eller øke billettprisene, som følge av økte driftskostnader.

Yrkestrafikkforbundet har lenge understreket viktigheten av å prioritere bussen som fremkomstmiddel for å tilby en mer tilgjengelig, effektiv og miljøvennlig transportform. Dette omfatter behov for økt frekvens, forbedrede og utvidede ruter. Vi mener også at det er sterkt nødvendig å investere i bussinfrastruktur som dedikerte bussfelt og moderne busstasjoner for å gjøre bussreiser til et mer tiltalende alternativ for befolkningen.

– Investering i busstransport er investering i fremtiden. Det er på tide at man anerkjenner potensialet i å få flere av de 76,1 prosent bilreisene til å velge kollektivreiser og at regjeringen handler deretter, understreker Klungnes.
-Vi står foran store utfordringer, men også store muligheter. Det er avgjørende at vi nå tar tydelige steg for å prioritere og styrke kollektivtilbudet over hele landet. Uten sterkere satsing på buss, risikerer vi å sette tilbake våre miljømål og offentlig tilgjengelighet, avslutter Klungnes.

Regjeringen nedprioriterer egne miljøforpliktelser

Det er også verdt å merke seg at den manglende prioriteringen på kollektivtransport går på tvers av globale bærekraftsmål og Norges egne klimaforpliktelser. Ved å forbedre og utvide busstilbudet, kan vi gjøre en betydelig innsats i å redusere landets karbonfotavtrykk og fremme bærekraftig samferdsel blant innbyggerne.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *