Synnøve Skilnand Lerdal er tilsatt som leder for Vestfold friomsorgskontor.

Ny leder for Vestfold friomsorgskontor

Synnøve Skilnand Lerdal er fast tilsatt som leder ved Vestfold friomsorgskontor.

Lerdal er utdannet kriminolog med hovedfag fra Universitetet i Oslo, og hun har i tillegg gjennomført årstudium i ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Lerdal har mange års erfaring fra kriminalomsorgen, både i fengsel og i friomsorgen.

Fra 2017 har hun arbeidet ved Vestfold friomsorgskontor som assisterende leder, og fra 2023 fungerte hun ett år som leder før hun i år ble fast tilsatt i denne stillingen. Friomsorgskontoret er samlokalisert med kriminalomsorgens regionkontor sør i Tønsberg og har 35 fast ansatte.

Blant friomsorgskontorets oppgaver er å sørge for straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK), såkalt fotlenkesoning, oppfølging av domfelte som prøveløslates fra fengsel og forvaring, gjennomføring av samfunnsstraff og gjennomføring av Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND).

Kriminalomsorgen er inne i en spennende utvikling, hvor straffegjennomføring i samfunnet får en stadig viktigere plass. Lerdal opplever det som meningsfullt å bidra til straffegjennomføring som gir domfelte mulighet til å overholde sine økonomiske og sosiale forpliktelser, og som gir rom for oppfølging, kontroll og støtte under overgangen fra fengsel til frihet.

– Jeg er svært opptatt av kriminalomsorgens samfunnsoppdrag, og hvordan vi gjennom godt faglig arbeid kan bidra både til et tryggere samfunn og til domfeltes mulighet for endring og rehabilitering. Jeg er stolt over å være leder for en gruppe engasjerte og dyktige fagpersoner som bidrar til stadig utvikling av praksis, sier Lerdal

Hun trekker særlig frem det at Vestfold friomsorgskontor har implementert brukermedvirkning og brukerråd, og har høstet gode erfaringer med dette. Vestfold friomsorgskontor drifter også den nasjonale nattjenesten som følger de som gjennomfører straff med elektronisk fotlenke.

– Som leder ønsker jeg å bidra til medvirkning og utvikling, og jeg er opptatt av å skape et trygt arbeidsmiljø og en kultur som fremmer nytenking, sier Lerdal.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *