Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – desember 2023

3. januar 2024 var det 2.857 innsatte i norske fengsler. I desember 2023 ble det iverksatt 322 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 170 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 70.

3. januar 2024 var belegget i fengsel på 77 prosent med totalt 2.857 innsatte.

Des. 2022 Des. 2023
Antall innsatte 2.949 2.857
Antall i varetekt 622 (21 prosent) 712 (25 prosent)
Utenlandske statsborgere 765 (26 prosent) 796 (28 prosent)
Kvinnelige innsatte 183 (6,1 prosent) 147 (5,1 prosent)
Antall forvaringsdømte 148 menn
8 kvinner
143 menn
8 kvinner
Innsatte under 18 år 5 6
Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse
i fengsel hitill i år
85 82

Soningskø

Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
KDI forventer at køen vil holde seg stabilt på om lag 200 dommer også i tiden fremover.

Des. 2022 Des. 2023
Soningskø (ubetingede dommer) 101 216
Antall i soningskøen som avventer soning med elektronisk kontroll (fotlenke) 14 14

I november 2023 var soningskøen på 151 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for desember 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 2 soningsoverføringer i desember. Totalt er det gjennomført 15 soningsoverføringer hittil i år, dette er færre enn i fjor.

Straffegjennomføring i samfunnet

I desember 2023 ble det iverksatt 322 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med desember 2022, da 367 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 170 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 70.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med desember 2022.

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) viser en nedgang på 55 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§ 12) synker med 38 prosent. Samfunnsstraff synker med 31 prosent og program mot ruspåvirket kjøring synker med 25 prosent. Prøveløslatelse med møteplikt viser en nedgang på 19 prosent.

Bøtetjeneste øker med 125 prosent, mens elektronisk kontroll øker med 7 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i desember 2023 var på 14 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform Iverksatte saker Aktive saker
des.23 des.22 Andel kvinner
Elektronisk kontroll 170 159 12 % 334
Samfunnsstraff 70 101 20 % 960
Prøveløslatelse med møteplikt 35 43 9 % 287
Program mot ruspåvirket kjøring 18 24 28 % 397
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) 13 21 23 % 108
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 5 11 0 % 294
Bøtetjeneste 9 4 0 % 40
Hjemmesoning (§ 16) 2 4 0 % 3
Totalt 322 367 14 % 2.423
Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker desember 2023 og desember 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i desember 2023 er 44 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 14 prosent og vold med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori Andel
Trafikklovbrudd 44,3 %
Økonomi 13,6 %
Vold 12,0 %
Narkotika/rus 8,7 %
Annet 6,8 %
Lov og orden 5,5 %
Vinningskriminalitet 5,2 %
Seksuallovbrudd 3,9 %
Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Desember 2023. Prosent.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *