Idrettspresident Zaineb Al-Samarai møtte statsminister Jonas Gahr Støre i Grünerhallen i dag. Her fikk statsministeren presentert et vellykket mangfolds- og inkluderingsprosjekt, "Håkkihoder" Foto: Geir Owe Fredheim, Idrettsforbundet

NIF utfordret statsministeren på egne løfter

Norges idrettsforbund, Norges ishockeyforbund og Oslo idrettskrets møtte i dag statsminister Jonas Gahr Støre i Grünerhallen og til en befaring av et vellykket mangfold- og inkluderingsprosjekt, «Håkkihoder».

Idrettspresidenten benyttet anledningen til å utfordre Jonas Gahr Støre på regjeringens egne løfter – bygging av flere idrettsanlegg og sikre en regelstyrt momskompensasjon til idrett og øvrig frivillighet.

Dyrtiden påvirker også idretten negativt

I Hurdalsplattformen har regjeringen en offensiv målsetting om at idrettstilbud skal være tilgjengelig for alle, spesielt barn og unge. Dette samsvarer godt med Norges idrettsforbunds visjon – idrettsglede for alle, innledet Al-Samarai i sin dialog med statsministeren.

– Idrettslag må ta sin del av ansvaret for å redusere kostnadene ved idrettsdeltakelse, men kostnadsdriverne ligger oftest utenfor idretten, gjennom økte kostnader til drift, aktivitet, bygging og bruk av idrettsanlegg, understreket Al-Samarai og tilføyde:

– Realiteten er at mange idrettslag ikke har økt sine avgifter de siste tre årene. I en tid der alt blir dyrere er dette en svært krevende øvelse, som over tid vil føre til et redusert aktivitetstilbud eller økte kostnader. Ingen ønsker en slik utvikling.

Statlig mellomfinansiering av spillemidler fører til flere idrettsanlegg

Statsministeren fikk også høre om mange idrettslag som opererer med ventelister og må avvise barn på grunn av anleggsmangel. Derfor er det knyttet store forventninger til regjeringens egne løfter fra Hurdalsplattformen hvor det skal legges til rette for bygging av flere anlegg. I 2021 ble det søkt om 6,1 milliarder kroner i spillemidler, mens tilgjengelige spillemidler var kun 1,7 milliarder. Dette fører til at det kan det ta fra ett til seks år før spillemidlene blir utbetalt.

– Vi forventer at statens bidrag ved anleggsrealisering er trygt og forutsigbart. I dag må kommuner og idrettslag ta finanskostnadene i påvente av utbetaling av spillemidler, noe som gjør det dyrere, og dermed vanskeligere for idrettslagene og kommunene å bygge idrettsanlegg, sa Al- Samarai.

– Spillemidlene må utbetales raskere enn i dag. Det bør etableres en statlig mellomfinansiering for anlegg der alle søkerne får utbetalt spillemidlene så snart anlegget er godkjent. Ordningen vil få påfyll fra spillemidlene hvert år, men det ekstra behovet som trengs for å fjerne ventetiden mellomfinansieres av staten, ikke av idrettslaget, understreket idrettspresidenten.

Regelstyrt momskompensasjon

Idrettspresidenten var fornøyd med at regjeringen også til neste år legger til rette for full momskompensasjon til idretten, men savner fortsatt en regelstyring av ordningen, slik regjeringen selv har lovet.

– Noe av det viktigste politikere og myndigheter kan gjøre, er å bidra til økonomisk forutsigbarhet for idrett og frivillighet. Derfor forventer vi at regjeringen nå innfrir sine egne løfter fra Hurdalsplattformen og hvor momskompensasjonen for varer, tjenester og anlegg blir regelstyrt. Det skaper forutsigbarhet for våre idrettslag, sier Al-Samarai.

Avslutningsvis fikk statsministeren en påminnelse om at idretten, i likhet med andre sektorer, forventer en kompensasjon for lønns- og prisvekst. Dette ble ikke hensyntatt i spillemiddeltildelingen for 2023.

– Uten en slik kompensasjon vil man i realiteten stå ovenfor to valg – redusere aktiviteten i organisasjonene, som igjen vil redusere idrettstilbudet til barn og unge, eller prøve å hente inn de tapte inntektene ved å økte deltakeravgiften. Det er to løsninger vi ikke ønsker, avsluttet idrettspresident Al-Samarai.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *