NAV utbetalte mer enn 50 milliarder til innbyggere i Vestfold og Telemark i 2023

Utbetalingene fra NAV økte med fire milliarder fra 2022 til 2023 i Vestfold og Telemark. Størst økning var det i utbetalingene til alderspensjon, sykepenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

I 2023 utbetalte NAV 50,1 milliarder kroner i ytelser og alderspensjon til personer bosatt i Vestfold og Telemark. Det er en økning på 8,9 prosent sammenlignet med 2022.

56 prosent av innbyggerne i fylket mottok minst en ytelse fra NAV i 2023, og gjennomsnittlig utbetaling per innbygger var 210.000 kroner.

– NAV er en viktig aktør i manges liv og forvalter en stor andel av offentlige midler. Mesteparten av økningen i utbetalingene det siste året skyldes et trygdeoppgjør som tok hensyn til høy inflasjon foregående år, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Pensjonsutbetalingene er høyest

Litt mer enn halvparten av utbetalingene fra NAV i Vestfold og Telemark gikk til alderspensjonister. 26,3 milliarder ble utbetalt i alderspensjon i 2023. Pensjonsutbetalingene i Vestfold og Telemark økte med ni prosent.

Det var også en økning i utbetalingene til samtlige helserelaterte ytelser i 2023. Utbetalingene av sykepenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger til innbyggere i Vestfold og Telemark økte samlet sett med nesten 1,6 milliarder fra 2022 til 2023.

Forskjeller mellom kommunene

Gjennomsnittlig utbetaling per innbygger varierer mellom kommunene, fra 201.000 kroner i Tønsberg til 222.000 kroner i Tinn.

– Særlig alderssammensetningen i kommunene påvirker disse tallene. Utbetalingene per innbygger er høyere i kommuner med høy andel pensjonister og mange innbyggere som mottar helseytelser. Det blir stadig flere eldre, og utbetalingene fra NAV fremover vil fortsette å øke. Derfor er det viktig at vi jobber for å sikre at de som kan og vil arbeide skal få muligheten til det. Et inkluderende arbeidsliv vil bidra til et fungerende velferdssamfunn også i framtida, sier Anundsen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *