Nær 80 Vestfold-bedrifter stiftet i ekspressfart

Takket være et fremsynt digitaliseringsprosjekt har Vestfold-gründere den siste tiden stiftet 74 bedrifter i ekspresstempo. Nå er løsningen til Brønnøysundregistrene én av tre finalister til Digitaliseringsprisen 2024.

– Digital selskapsetablering gjør det enklere og raskere å starte nye aksjeselskap og enkeltpersonforetak. Tjenesten bidrar til bærekraft, innovasjon og verdiskaping, og viser hvordan samarbeid mellom offentlig og privat sektor kan skape effektive og brukervennlige digitale tjenester, lyder rosen fra juryleder Olav Skarsbø.

Prisen deles ut av Digitaliseringsdirektoratet, og vinneren stemmes fram av deltakerne på Digitaliseringskonferansen 2024, som arrangeres i Oslo 18. og 19. juni.

– At «Digital selskapsetablering» blir nominert til Digitaliseringsprisen er inspirerende for oss. Tjenesten vår føyer seg dermed inn i rekken av gode, innovative og nyskapende prosjekter som har fått den æren, og det er vi veldig stolte av, sier prosjekteier Lise Dahl Karlsen, som er direktør for registerforvaltning i Brønnøysundregistrene.

Siden tjenesten ble lansert i november i fjor, har den blitt brukt til å stifte 74 aksjeselskap og enkeltmannsforetak i Vestfold. Hver av disse nye bedriftene har blitt etablert i løpet av en håndfull dager. Tidligere har det tatt om lag en måned å stifte selskap.

– Nå håper vi at flere gründere i Vestfold vil bruke Digital selskapsetablering når de skal stifte bedrift, sier Karlsen.

Gevinst på 50 millioner i året

Vi har mer enn 403 000 aksjeselskaper i Norge, og hver eneste dag stiftes det om lag 90 nye. Samlet er disse avgjørende for norsk verdiskaping og for velferdsstaten vår. Takket være et nytt digitaliseringsprosjekt i regi av Brønnøysundregistrene er det nå enklere og raskere enn noensinne å starte et AS. Den samlede effektiviseringsgevinsten ligger på mer enn 50 millioner kroner årlig.

Tidligere har prosessen med å stifte et selskap vært både kronglete og tidkrevende.

– Ikke bare tok det for lang tid for gründerne som vil komme i gang med å ideen sin, men når brukerne måtte hoppe frem og tilbake mellom ulike nettsider og aktører økte både frustrasjon og risikoen for å gjøre feil. Det var derfor bred enighet om at denne prosessen skulle bli både enklere og raskere, sier forretningsarkitekt Peggy Granås.

Tverrfaglig og smidig

Inspirert av det privatoffentlige samarbeidet DSOP og med utgangspunkt i livshendelsen «Starte og drive bedrift», skred Brønnøysundregistrene til verks. Sammen med partnere fra næringslivet var målet å utvikle en løsning som setter brukerne i sentrum.

– Vi etablerte en referansegruppe bestående av blant annet advokater, regnskapsførere, revisorer, NHO, banker, leverandører av regnskapssystemer og offentlige etater som Skatteetaten. Folio, DnB og Sparebank 1 meldte seg på, og vi arbeidet med de i fellesskap på en smidig måte, og hadde kort vei og hyppig dialog mellom fagpersoner, arkitekter og utviklere, forteller Granås.

Resultatet er «Digital selskapsetablering», en sammenhengende tjeneste der brukergrensesnittet ligger ute hos kunden, for eksempel i bankenes nettsider, i et regnskapsprogram eller i digitale tjenester for etablering. På den måten slipper gründere å forholde seg til enda en enkeltstående løsning, og kan i stedet gjøre jobben i en arbeidsflate hen er kjent med fra før, samtidig som aktører i næringslivet får mulighet til å tilby en viktig og relevant tjeneste til både eksisterende og nye kunder.

Slipper å skrive det samme om igjen

Takket være automatisering slipper man å taste inn de samme opplysningene flere ganger. Det sparer tid og reduserer feil. Opplysningene som kommer inn er dessuten mer strukturerte, noe som legger til rette for maskinell saksbehandling.

Tjenesten ble lansert i fjor høst, og gjelder i tillegg til aksjeselskap også enkeltpersonforetak. Så langt har Sparebank1, DNB og Folio, som alle har vært med på å utvikle tjenesten, i tillegg til Fiken, tilrettelagt for etablering i sine digitale løsninger.

Effekten er udiskutabel: Tidligere tok det inntil 30 dager å få et AS klart for registrering. Nå er jobben gjort på i underkant av fem dager, og målet er å komme helt ned i 24 timer.

Prosjekteier Lise Dahl Karlsen konstaterer at alle vinner på den nye løsningen.

– Det som er flott med denne tjenesten er at det blir gevinst for alle parter. Det blir enklere og raskere for brukerne, staten sparer penger, og det blir en stor merverdi for de private aktørene som kobler seg på i form av mer fornøyde kunder, sier hun.

Idar Kreuzer, som er direktør Internasjonalt, Privat eierskap og Digitalisering offentlig/næringsliv i NHO, stemmer i:

– Digital selskapsetablering er en fantastisk forenkling som mange land vi liker å sammenligne oss med vil se på som science fiction – men vi har gjennomført det, og det virker. Dette skaper betydelige verdier i seg selv, og legger også grunnlaget for verdiskapende tilleggstjenester.

Digitale forbilder i offentlig sektor

De to andre finalistene er Husbanken med løsningen Kobo og Skatteetaten med løsningen Skattemeldingen.

– Nivået på disse tre digitaliseringsprosjektene er veldig høyt. Her er det mye å lære for andre aktører i stat og kommune som står foran sine egne fornyings- og moderniseringsprosjekter. Alle de tre finalistene er samarbeidsprosjekter som viser nyskaping, verdiskaping og bærekraft i praksis, sier Olav Skarsbø i Digitaliseringsdirektoratet på vegne av juryen.

De tre finalistene er nøye vurdert fra en nominasjonsliste på 23 kandidater. Juryen er samstemte om at samtlige er svært gode digitaliseringsprosjekter.

Årets jury består foruten juryformann Skarsbø av Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg fra Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby fra IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

FAKTABOKS:

Dette er Digitaliseringsprisen:

* En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.

* Deles ut av Digitaliseringsdirektoratet på Digitaliseringskonferansen, tirsdag 18. juni.

* Årets nominerte er prosjektene «Skattemeldingen» (Skatteetaten), «Kobo» (Husbanken) og «Digital selskapsetablering» (Brønnøysundregistrene).

* For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.

* Blant tidligere års vinnere finner vi DigiUng-prosjektet til Helsedirektoratet, Bufdir mfl., TISK IKT, Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.

* I årets jury sitter Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg i Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *