Å holde muskelstyrken inntakt er viktig for å ivareta seksualfunksjonen, viser UiB-forskning. Foto: Colourbox

Muskelstyrke kan påvirke seksualfunksjon hos aldrende menn

Ny forskning viser at muskelstyrken kan spille en større rolle for voksne menns seksualliv enn man kanskje har trodd. Forskerne bak studien ønsker å stikke hull på et tabu som snakkes lite om.

Seksuell dysfunksjon og ereksjonssvikt er vanlige plager blant aldrende menn, men det er ikke like vanlig å snakke høyt om det.

I en ny studie ledet fra UiB har man undersøkt den mulige sammenhengen mellom seksualfunksjon, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom samt trening og muskelstyrke. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Journal of Clinical Medicine.

I studien har man brukt data fra RHINE-studien som har kartlagt respiratorisk helse i Nord-Europa. I tillegg er det brukt et spesialtilpasset spørreskjema med utgangspunkt i AMS-skalaen (Aging Males’ Symptom Scale). I alt 2116 menn i aldersgruppen 45-75 fra Norge, Island, Danmark og Estland har svart på spørsmål om seksuell prestasjonsevne, morgenereksjoner, sexlyst og i hvilken grad de opplever fall i muskelstyrke.

Tabubelagt

Skjemaet er tilpasset for å fange opp plager og symptomer som er typiske for aldrende menn, og som ofte kan sammenfalle med fall i testosteronnivå ved alderdom.– Tidligere studier har vist at menn rundt 55 års alder kan forvente å ha ca. 15 år til med seksuell aktivitet. Menn med god helse kan legge 6-7 år til på dette tallet, forteller førsteforfatter Anders Flataker Viken.Han er fysioterapeut og avdelingsingeniør ved Klinisk institutt 1, UiB. Han og medforfatter Randi Jacobsen Bertelsen mener temaet er tabubelagt og noe som snakkes lite om sammenlignet med for eksempel kvinners overgangsalder. – Spesielt nedsatt erektilfunksjon er noe man vet går ut over menns psykososiale helse. Noen menn kan ha høy terskel for å be om hjelp dersom man begynner å slite med dette, sier Viken.

Lite forsket på

Fra tidligere er det kjent at god kondisjon virker forebyggende for fall i seksualfunksjon og risiko for hjerte og karsykdom. Forskningslitteraturen er derimot mer begrenset når det gjelder muskelstyrke.

Hovedfunnene i studien viser at faktorer som alder, BMI, fedme, høyt blodtrykk, diabetes og røyking øker risikoen for nedsatt seksualfunksjon. Samtidig hadde dem som holdt muskelstyrken intakt lavere risiko for dette.

– Alderen får man ikke gjort noe med. Men du kan gjøre noe med både høy BMI, høyt blodtrykk, røyking og diabetes. Å unngå disse tilstandene ser ut til å være positivt for å ta vare på seksualfunksjonen gjennom livet, sier Viken.

Aktiv røyking så ut til å være blant de mest negative faktorene.

– Det beste er hvis man aldri har røykt. Nåværende røyking var verst, men også tidligere røyking spiller inn. Dette sammenfaller med det vi vet fra annen forskning om disse faktorene, sier Viken.

Muskelstyrken viktigst

I studien fant man at den viktigste beskyttende faktoren for seksualfunksjon var å holde musklene i intakt.  Å følge WHOs anbefalinger om å trene minst tre ganger i uken med høy intensitet anses også som positivt.

– De som rapportere om en intakt muskelstyrke var kanskje flinke til å trene styrke eller aktive nok til at muskelstyrken ikke falt, sier UiB-forskeren.

Dette underbygger funn i tidligere studier som har vist at muskelmasse og erektil funksjon trolig henger sammen. Dette kan muligens skyldes at skjelettmuskelvevet indirekte beskytter blodårer og strukturer i det erektile vevet, viser forskningen.

En styrke ved studien er ifølge forskerne at datamaterialet er samlet inn i fire ulike land og analysert ved hvert av sentrene. Dette er også den første studien som adresserer nedsatt seksualfunksjon hos aldrende menn på tvers av fire nordisk-baltiske land.

– Ut fra disse funnene foreslår vi at det å trene med høy motstand for å opprettholde muskelstyrken bør inkluderes i den kliniske behandlingen av middelaldrende og eldre menn som sliter med seksuell funksjonsnedgang og ereksjonssvikt.

Klikk her for å lese hele artikkelen i Journal of Clinical Medicine:https://www.mdpi.com/2077-0383/13/2/426

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *