Leieprisene fortsetter å øke. Administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Leieprisene fortsetter å øke

I november økte leieprisene med 2,1 prosent for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med 2022. Utleiemegleren fikk inn 151 flere oppdrag enn i oktober, som også var en rekordmåned.

– November er vanligvis en måned hvor leieprisene stabiliserer seg. Dette er ikke tilfelle i år. Leieprisene fortsetter å øke. Den enorme økningen i antall nye oppdrag på denne tiden av året, skyldes helt klart utfordringene i salgsmarkedet og usikkerheten rundt renteøkningene fremover. Vi forventer høyere leiepriser også i tiden fremover, sier administrerende direktør i Utleiemegleren, Stian Carlsen.

Vestfold

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Vestfold øker med 8,5 prosent sammenlignet med november i fjor. Gjennomsnittleien i Utleiemeglerens portefølje i Vestfold var på 12.901 kroner i november.

– I Vestfold og Telemark er det fortsatt høy aktivitet i leiemarkedet. Normalt er denne tiden av året noe roligere. Det er fortsatt mange som ikke får solgt og som velger å leie ut i stedet. Med dagens renteøkninger kan det være gunstig å leie nå. Leieprisene øker fortsatt, men ikke like mye som i sommer, sier daglig leder i Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.

Oslo

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Oslo øker med 1,8 prosent sammenlignet med november i fjor.

– I Oslo opplevde våre kontorer et nokså uforandret marked fra oktober til november. Markedet er stabilt, men prisene har justert seg noe siden det ekstreme markedet vi hadde i sommer. Vi mottar fortsatt mange henvendelser fra de som ikke får solgt boligene sine. Dersom vi får en ny renteheving i desember vil nok enda flere velge utleie, sier Regiondirektør i Utleiemegleren, Siri Anne Bernum Halck.

Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Asker og Bærum øker med 2,0 prosent sammenlignet med november i fjor.

– For Utleiemegleren Asker og Bærum ble november omtrent som forventet. 3-roms leiligheter økte mest i pris, mens 2-roms leiligheter gikk noe ned i pris. Boliger med høy standard og fasiliteter utpeker seg fortsatt som de mest populære objektene.

– Året 2023 er snart over, men vi opplever fortsatt godt besøk på våre visninger og at mange tar kontakt med oss. Utleiemarkedet tar ikke ferie, og vi holder visninger gjennom hele desember. Vi opplever fortsatt at boligselgere tar kontakt for å vurdere utleie i et tregt salgsmarked. Det er likevel en fin balanse mellom tilbud og etterspørsel i Asker og Bærum, sier daglig leder i Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen.

Bergen

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Bergen øker med 8,8 prosent sammenlignet med november i fjor.

– Det er de minste boligtypene som er mest populære. I november har det vært mindre respons på eneboliger/flermannsbolig, som kan tyde på at det er færre barnefamilier på utkikk etter bolig akkurat nå.

– Vi får mange henvendelser fra personer som ikke får solgt boligene sine, og som ønsker å leie ut for kortere perioder. Leieprisene i vår portefølje øker mer enn det som er normalt for november, sier daglig leder for Utleiemegleren Bergen Vest, Lene Stople Gjendem.

Drammen

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Drammen øker med 11,3 prosent sammenlignet med november i fjor.

– Det har vært stor pågang på de fleste visningene våre i høst, men nå i november har det roet seg noe ned. Tilbudet av utleieboliger i markedet har økt betraktelig de siste ukene. Boligene blir fortsatt leid ut, og det er en fin balanse mellom tilbud og etterspørsel i Drammen, sier daglig leder i Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen

Romerike

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje på Romerike øker med 7,2 prosent sammenlignet med november i fjor.

Nedre Romerike

– På nedre Romerike er det fortsatt et bra trykk i leiemarkedet. Vi merker det økende utbudet av boliger i Oslo. Dette gjør at leieprisene i vårt marked går noe ned sammenlignet med månedene som har vært. Mye tyder på at markedet har nådd en smertegrense på hva leietakerne har mulighet til å betale.

– Det er fortsatt mange som vurderer å leie ut istedenfor å selge boligen sin i et utfordrende salgsmarked. Dette kan bety et enda større utbud av boliger til leie fremover, noe som vil være unormalt for tiden vi nå går inn i, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Øvre Romerike

– November ble en bra måned for Utleiemegleren Jessheim med god respons på våre annonser og mange utleide boliger. Vi har i perioden fått vesentlig flere henvendelser fra leietakere enn normalt. Dette til tross for at antall annonserte boliger i Ullensaker ligger på sitt høyeste nivå siden mai i år. Vi har hatt god oppdragsinngang med henvendelser fra blant annet utbyggere og privatpersoner som ikke får solgt boligen sin, og som velger å leie ut i stedet. Dette gir leietakerne et bedre tilbud. Vi ser frem til å vise frem flere spennende boliger i desember og utover i 2024, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad.

Stavanger

Leieprisutviklingen er moderat økende for de fleste boligtyper i Utleiemeglerens portefølje i Stavanger.

– Det er høy etterspørsel av alle boligtyper, og vi mottar færre oppsigelser i eksisterende leieforhold enn tidligere. Dette skyldes økte leiepriser og mangel på boliger i markedet i Stavanger. Leietakere som må flytte på grunn av oppsigelse fra eier sliter ofte med å finne bolig til samme pris, sier interim daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Edward Vautier.

Trondheim

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Trondheim øker med 1,4 prosent sammenlignet med november i fjor.

– Det er for tiden rekordmange boliger på leiemarkedet i Trondheim. Vi opplever at det høye utbudet skyldes boligselgere som i påvente av salg, velger å leie ut for en periode. Flere velger også å gå ned i leiepris for å få leid ut så raskt som mulig, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan.

Kristiansand

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Kristiansand og Agder øker med 11 prosent siden november i 2022.

– Utbudet av utleieboliger holder seg stabilt i Kristiansand og Agder. Vi inngikk mange leiekontrakter i november, og responsen på våre utleieboliger har vært god.

– Det er overaskende få som henvender seg for å undersøke muligheten for å leie ut boligen i påvente av salg. Dette skyldes at salgsmarkedet også er meget godt. Kristiansand har hatt den nest største prisøkningen i landet hittil i år, og vi kan forvente videre prisvekst i tiden fremover. Det er rekordhøye priser, både i salg- og leiemarkedet, sier daglig leder i Utleiemegleren Kristiansand, Tor-Gunnar Albert.

Østfold

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Østfold øker med 2,54 prosent sammenlignet med november i fjor. Gjennomsnittleien for en bolig hos Utleiemegleren Østfold var 12.717 kroner i november.

– Vi opplever fortsatt greit med henvendelser på våre annonserte boliger, men som forventet, har markedet roet seg noe ned nå inn mot jul. Antall annonserte boliger i vårt distrikt fortsetter å øke. I november økte antall boliger med 4,7 prosent , som gir en økning på hele 18,6 prosent til sammen de siste to månedene.

– Har man en utleiebolig man skal leie ut på nyåret er det fornuftig å starte allerede nå, da man trolig må påregne en noe lenger utleieprosess, sier daglig leder i Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch-Hansen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *