Administrerende direktør Øivind Askvik. Foto: Tom Riis.

Lede med kraftig økning av nettleie fra august

Lede øker nettleien fra 1. august. For en gjennomsnittskunde med et forbruk på 20.000 kWh, og kapasitet i trinn 2 (5-10 kW), vil prisøkningen være på cirka 108 kroner per måned, en økning på i underkant av 10 prosent.

Dette er del av en omlegging hvor Lede fremover vil endre nettleien i sommerhalvåret i stedet for ved årsskiftet. Administrerende direktør Øivind Askvik legger til at offentlige avgifter utgjør en betydelig del av nettleien. Disse vil fortsatt justeres ved årsskiftet siden de fastsettes i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Økt byggeaktivitet

De viktigste årsakene til økningen er økt byggeaktivitet som følge av økt etterspørsel på strøm og høy prisstigning på varer og tjenester som er nødvendige for å bygge mer nett. Lede økte også nettleien ved årsskiftet, men med unntak av myndighetenes avgifter hadde den da ikke vært endret på tre år.

– Vi har et rekordhøyt investeringsnivå, og prognosene sier at det vil øke ytterligere, men vi ønsker ikke å øke nettleien før kostnadene faktisk påløper. Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden, men slik det ser ut nå er det mer sannsynlig at nettleien vil øke enn at den reduseres de neste årene, forteller administrerende direktør Øivind Askvik.

Nettleien er et spleiselag som til syvende og sist betales av næringsdrivende og privatkunder. Inntektene bestemmes gjennom et regelverk som forvaltes av Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som er en del av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ingen ny endring før mai neste år

Ved å gjennomføre nettleieøkningen den 1. august, unngår Lede å endre prisene ved årsskiftet. Det gir kundene mer forutsigbare energikostnader i en periode hvor forbruket er høyt.

– Normalt justerer vi prisene en gang per år, og tidligere har vi gjort det ved årsskiftet. For årene fremover endrer vi dette til 1. mai. Det vil si at neste nettleieendring tidligst vil komme 1. mai 2025, lover Askvik.

De nye nettleieprisene er tilgjengelig på lede.no

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *