Den norske regjeringen trosser miljøfaglige råd når de nå går for å åpne et område på størrelse med New Zealand for gruvedrift på havbunnen. Saken skal behandles i Stortinget denne høsten. Illustrasjon: Per Ragnar Møkleby / WWF

Krever at Støre går av som leder av Havpanelet

Over 30 organisasjoner fra hele verden krever at Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, går av som leder av Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet) om ikke Norge snur i saken om gruvedrift på havbunnen og stanser åpningsprosessen. I dag skal det foregå markeringer utenfor norske ambassader i 19 land, i tillegg til en aksjon utenfor Stortinget kl. 15.30.

I dag har miljøaktivister og havforkjempere over hele kloden forent krefter for å stanse regjeringens forslag om å åpne for gruvedrift i dyphavet i norske farvann. Gjennom markeringer utenfor norske ambassader i 19 land, fra Australia og USA til Mosambik og Belgia, samt flere steder i Norge, inkludert Svalbard, markerer aktivistene sin avstand til regjeringens planer om å åpne et område på størrelse med New Zealand, helt opp til kysten av Svalbard, for gruvedrift på havbunnen uten tilstrekkelig kunnskap. Sammen med 22 internasjonale og 11 norske organisasjoner, sender de i dag et brev til Norges statsminister med det samme tydelige budskapet: Støre må stanse gruvedrift på havbunnen eller gå av som leder av Havpanelet.

Blant de internasjonale organisasjonene som krever at Støre går av som leder av Havpanelet om ikke Norge snur i saken om gruvedrift på havbunnen, er Greenpeace og WWF – to av verdens største miljøorganisasjoner.

Forpliktet seg til å beskytte

Jonas Gahr Støre leder Havpanelet sammen med presidenten av Palau. Gjennom Havpanelet har Norge forpliktet seg til å «beskytte og gjenopprette havets helse», forvalte havet «100 prosent bærekraftig» og «sikre havets helse og rikdom for fremtidige generasjoner». Aktivistene og organisasjonene som i dag står sammen, mener gruvedrift på havbunnen er i strid med disse forpliktelsene og flere av Havpanelets anbefalinger og kjerneprinsipper. De mener også at Norges omdømme nå står i fare, og at den store internasjonale bølgen av kritikk bør være en vekker for både regjeringen og Norges befolkning. I brevet skriver de at det ikke er for sent for Støre å leve opp til ansvaret som ligger til hans rolle i Havpanelet, og etablere Norge som et ledende land i den økende motstanden mot gruvedrift på havbunnen. Videre står det: “Vi oppfordrer deg til å ta et steg tilbake, ikke tillate denne ødeleggende virksomheten og støtte et globalt moratorium mot gruvedrift i dyphavet. Med mindre den norske regjeringen stopper åpningsprosessen, mener vi at Norge bør trekke seg som leder av Havpanelet.”

I Norge holdes det markeringer i blant annet Bergen, Trondheim, Harstad og Longyearbyen. I Oslo blir det markering utenfor Stortinget kl. 15.30 med appeller fra miljøbevegelsen, fagpersoner, AUF og Sosialistisk Ungdom.

Organisasjonene som har signert brevet til Jonas Gahr Støre:

AbibiNsroma Foundation, The Blue Climate Initiative, Civil Society Forum of Tonga, Deep Sea Mining Campaign, Deep Sea Conservation Coalition, Deutsche Stiftung Meeresschutz (DSM), Ecologistas en Acción, Environmental Justice Foundation, Greenpeace, Kiwis Against Seabed Mining (KASM), #LookDown, Oceans North, Sciaena, Seas At Risk, SeaLegacy, Sharkproject, Sustainable Ocean Alliance, Te Ipukarea Society, Tonga National Youth Congress, Tuvalu Climate Action Network (TuCAN), Women4Oceans, WWF International, Bellona Foundation, Besteforeldrenes klimaaksjon, BirdLife Norway, ForUM, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Sabima, Spire, World Saving Hustle og WWF Verdens naturfond

Reaksjoner fra miljøorganisasjonene:

WWF Verdens naturfond v/ generalsekretær Karoline Andaur:
“Det er ikke for sent for Norge å leve opp til det ansvaret som ligger i rollen som leder av Havpanelet, oppfylle sine forpliktelser om bærekraftig og kunnskapsbasert havforvaltning og etablere et moratorium mot gruvedrift i dyphavet. Om Norge ikke snur i saken og åpner sine farvann for den ødeleggende industrien, må Støre ta konsekvensene og gi fra seg plassen.”

Natur og Ungdom v/ leder Gina Gylver:
“Denne bølgen av internasjonal motstand mot regjeringens åpningsforslag burde være en vekker for norske politikere. Norge liker å fremstille seg som en grønn ledestjerne, men når regjeringen vil åpne for gruvedrift på havbunnen i dette farlig høye tempoet, med et så katastrofalt dårlig kunnskapsgrunnlag, mister vi all troverdighet. Det er superalvorlig at folk over hele verden nå vil kaste Jonas Gahr Støre som leder av Havpanelet. Norges omdømme står på spill, men vi kan fortsatt snu og beskytte de unike og sårbare arktiske havområdene som er så viktige for hele verdenshavet.”

Greenpeace v/ fagrådgiver for havbunnen Haldis Tjeldflaat Helle:
“Å åpne for gruvedrift på havbunnen samtidig som man har forpliktet seg til 100 prosent bærekraftig havforvaltning er havhykleri på sitt verste. Framfor å vise lederskap i arbeidet for å ta vare på havene, velger Norge å ignorere de klokkeklare faglige advarslene om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen. Dette sender farlige signaler til andre land, og kan resultere i dramatiske konsekvenser for økosystemer langt utenfor Norges landegrenser.”

Naturvernforbundet v/ leder Truls Gulowsen:
“Det er pinlig at slike protester er nødvendig, men det er heldigvis fullt mulig å stoppe denne prosessen – ved å trekke saken tilbake fra Stortinget. Det er mange folk her i landet som ikke har fått med seg at åpningsprosessen faktisk skjer, og det sier noe om hvor forhastet og dårlig prosessen er. Det er svært alvorlig når gruvedrift på havbunnen kan bli Norges største naturinngrep noensinne.”

Besteforeldrenes klimaaksjon v/ generalsekretær Andrew Kroglund:
“Her er det all grunn til å skynde seg langsomt. Våre barnebarn vil i framtiden takke oss for at vi ikke ødela unike økosystem for kortsiktig økonomisk vinning. Våre valg i dag gjør vi for barnebarnas skyld. Ødelagt natur er et dårlig valg.”

UNICEF-ambassadør og klimaaktivist Penelope Lea:
“Dyphavet er avgjørende for at vi kan leve. Hvis vi taper kampen for å verne og beskytte havet, har vi tapt kampen for en bærekraftig framtid, for liv, menneskerettigheter og fred. Gruvedrift på havbunnen kan bli et av de største naturinngrepene i norsk historie. Vi har allerede den beste, både internasjonale og nasjonale, naturvitenskapelige forskningen som sier nei til gruvedrift på havbunnen.”

Spire v/ leder Elise Åsnes:
“Den internasjonale kritikken regjeringen nå får er svært alvorlig. Norge liker å se på seg selv som en miljøforkjemper nasjonalt og internasjonalt – men verden ser hvor selvmotsigende norsk politikk er. Regjeringen må lytte til kravet. Gruvedrift på havbunnen er åpenbart ikke forenlig med Norges internasjonale forpliktelser. Det er nok dobbeltmoral fra Norge nå.”

Sabima v/ generalsekretær Christian Steel:
“Fakta skal ha makta! Alle tunge norske faginstanser er klare på at tiden ikke er moden for verken utprøving eller utvinning av havbunnsmineraler. Støre, Barth Eide og Aasland må lytte til fagfolk og skrinlegge planene om gruvedrift på havbunnen.”

Miljøstiftelsen Bellona v/ daglig leder Hallstein Havåg:
“Norge, med sine enorme havområder, fiskeressurser og sårbare arktiske områder har et stort ansvar for å forvalte disse ressursene kunnskapsbasert. Forslaget om å åpne for mineralutvinning på havbunnen bryter med et forvaltningsprinsipp om føre-var som er viktigere enn noen gang. Havbunnsmineraler er ikke løsningen for det grønne skiftet slik regjeringen påstår.”

Framtiden i våre hender v/ leder Anja Bakken Riise:
«Menneskenes behov må innfris på en måte som ikke går ut over hva naturen tåler. Det er fullt mulig om vi bare prøver. I stedet for å hoppe på spinnville risikoprosjekter som dette, må vi tenke nytt om mineralene vi allerede har utvunnet, og hvordan de kan behandles mer sirkulært og være i kretsløpet lenger.»

Deep Sea Conservation Coalition v/ Global Campaign Lead Sofia Tsenikli:
“By embarking on mining in the deep sea without sufficient knowledge, we risk destroying unique nature, eradicating vulnerable species and disrupting the world’s largest carbon sink. At a time when humanity is racing against the clock to tackle both the climate crisis and the biodiversity crisis, we should protect nature – not destroy it.”

Sustainable Ocean Alliance v/ Deep Sea Mining Europe Lead & LookDown co-founder, Anne-Sophie Roux:
“Norway is already falling behind in the protection of the deep sea in international waters. Following the government’s recent announcement to mine the deep ocean in Norwegian waters, in the fragile and pristine Arctic Ocean, we urgently need a global and strong mobilization. We, as the international community, rely on the Arctic and the deep sea for the stability of our global climate. We can’t afford to lose them. Join us asking Norway to stop deep sea mining.”

The Environmental Justice Foundation v/ Deep-Sea Mining Campaign Lead Martin Webeler:
“By opening its waters to deep-sea mining, Norway would be instrumental in pushing open the door to the global introduction of an industry that will cause unprecedented damage to our ocean. We call on Norway to abandon these plans in order to meet its obligations as a member of the Ocean Panel and a signatory to the High Seas Agreement.”

Bakgrunn: Hvorfor er dette høstens store miljøsak?

  • Gruvedrift på havbunnen risikerer å bli Norges største naturinngrep noensinne. Vi risikerer å utrydde arter vi ikke vet finnes, forstyrre verdens største karbonlager og sette verdens fiskebestander i fare.
  • Flere statlige organer, blant annet Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet, har kritisert konsekvensutredningen som ligger til grunn for åpningsmeldingen. Den skal være så mangelfull at den ikke kan danne grunnlaget for en helhetlig vurdering av miljøkonsekvensene av leting og utvinning.
  • Vi vet nesten ingenting om miljøforholdene i over 99 prosent av det planlagte åpningsområdet.
  • Å starte åpningsprosessen går imot Norges lovord om å forvalte naturressursene i henhold til vitenskapelige råd og føre-var-prinsipp.
  • Det er stor internasjonal motstand mot gruvedrift på havbunnen. 21 land, inkludert Tyskland, Frankrike, Portugal, Fiji og Palau, som Norge leder Havpanelet sammen med, samt Europaparlamentet, har tatt til orde for en pause eller forbud mot den nye industrien. De er støttet av en rekke organisasjoner, flere urfolksgrupperforskerefiskeri- og sjømatorganisasjoner og store selskap.
  • I tillegg har Europas toppforskere konkludert med at mineralene fra havbunnen ikke er nødvendige for å gjennomføre det grønne skiftet.
  • Norge bør ta ansvar som leder av Havpanelet, si nei til en miljøskadelig næring og gå foran i kampen mot gruvedrift på havbunnen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *