Konkursnedgang i november: Vil julehandelen redde handelsbedriftene?

Ny statistikk fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at november ble en måned med overraskende nedgang på 16 prosent i konkurstallene sammenlignet med samme periode i fjor.

Dette kommer etter en sterk oppgang på 21 prosent i oktober. Inn mot årets siste måned er konkurstallene 19 prosent høyere enn i 2022. Detaljhandelen fortsetter den negative trenden, og antall konkurser er opp 42 prosent hittil i år, sammenlignet med fjoråret.

Snudd inntil videre

I november har totalt 295 bedrifter måttet stenge dørene i Norge. Det er 16 prosent færre enn i november 2022, og 17 prosent færre enn snittet de siste tre årene. Ser man på tallene hittil i år er bildet noe annerledes, hvor vi nå har 19 prosent flere konkurser sammenlignet med samme periode (januar-november) i fjor. På årsbasis ser vi at den stigende trenden i nasjonale konkurser som har pågått siden starten av tredje kvartal nå har snudd inntil videre.

– De lave november-tallene er noe overraskende, men variasjoner mellom månedene er naturlig. Vi ligger an til å avslutte året på et høyere nivå enn fjoråret – i likhet med 2022 da vi endte året 12 prosent høyere enn 2021. Etter et første kvartal med relativt høyt antall konkurser ser vi at både andre og tredje kvartal ligger et stykke under antall konkurser i årene før pandemien, mens vi i første måned i fjerde kvartal så en økning i tallene, før vi i november ser en sterk nedgang, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør hos Dun & Bradstreet Norge.

Vil julehandelen redde handelsbedriftene?

Ser man på bransjedata, er det Tjenesteyting som har opplevd størst nedgang i november, sammenlignet med november 2022. Til tross for at Detaljhandel har opplevd 20 prosent færre konkurser i november sammenlignet med fjoråret, troner tallene for denne bransjen øverst på taperlisten hittil i år, med 42 prosent økning sammenlignet med samme periode i fjor. Jordbruk/Skog/Fiske følger tett etter med 38 prosent økning. Fjerde kvartal byr samtidig på historisk sett sterke handelsmåneder, med Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, og sist, men absolutt ikke minst, julehandelen.

– Vi har tidligere i år meldt om store økninger i konkurstallene for handelsbedriftene, senest i september da vi kunne rapportere om en økning hittil i år på hele 52 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Denne fortsatte negative utviklingen for detaljhandel er også helt i tråd med AS-Norge tallene våre, som viser en marginskvis for norske bedrifter med nedgang i resultatgrad 21 prosent. Slike skviser slår logisk nok i stor grad ut i bransjer som allerede opererer med lave marginer – som handelsbedrifter. At vi nå ser en nedgang i konkurser er nok mer ett håp og ønske om at black-week og julehandel skal redde året som helhet. Dette vil nok også bli fasit for noen selskap. Resultatene vil komme i starten av neste år, dvs. vi kan nok forvente at 2024 vil starte i skifteretten for de selskapene som har strukket økonomien og ikke fått til julehandelen, sier Almskog.

Størst nedgang i de mest befolkede fylkene

Viken, Rogaland, og Vestland leder an i den overraskende nedgangen på månedsbasis med henholdsvis 44, 38, og 33 prosent nedgang i konkurser sammenlignet med november i fjor. De mindre befolkede områdene Trøndelag, Troms/Finnmark, og Møre og Romsdal har alle opplevd skarpe økninger i november med henholdsvis 65, 63, og 60 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. På årsbasis ligger våre to mest befolkede fylker, Viken og Oslo, an til å avslutte over 20 prosent høyere enn fjoråret. De to fylkene representerer kombinert litt under halvparten av totale konkurser hittil i år.

– Konkursene øker jevnt over i hele landet hittil i år, slik som i oktober, med unntak av Vestland som har hatt en flat utvikling. Det er også beroligende å se at Viken nærmest har hatt en halvering i antall konkurser i november i år, sammenlignet med november 2022. Det er som alltid her viktig å huske at lave tall i mindre befolkede geografier kan gi store prosentvise utslag, sier Almskog.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *