Elisabeth Tang. Foto: Privat

Internasjonal pris til fagforeningen for ansatte i private hjem

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter går i år til fagforeningen International Domestic Workers Federation (IDWF) og deres generalsekretær, Elizabeth Tang.

Arbeidstakere som er ansatt i private hjem (såkalte domestic workers) står svært ofte uten rettigheter. De fleste er uorganisert, uten noen som beskytter dem. De er svært ofte dårlig betalt, utsettes for trakassering og vold. Det store flertallet, hele 76 prosent av 75,6 millioner arbeidstakere, er kvinner. De jobber som hushjelp, rengjørere, barnepassere, kokk og liknende.

IDWF er en unik organisasjon. Den ble dannet av arbeidere i private hjem selv, i den tro at deres arbeid burde verdsettes like høyt som annet arbeid og at de skulle ha de samme rettigheter som andre arbeidstakere. Organisasjonens mål er å bygge en sterk, demokratisk og samlende global organisasjon for å beskytte og fremme rettighetene til arbeidere i private hjem. Den ledes av valgte representanter fra arbeiderne selv.

IDWF har i dag 88 tilsluttede medlemsorganisasjoner fra 68 land med mer enn 670.000 medlemmer.

Sentral rolle i internasjonalt arbeid

IDWFs innsats var helt sentral i arbeidet med å få på plass ILO-konvensjon 189 om anstendig arbeid for ansatte i private hjem. Fagforeningen fokuserer nå på å få flere land til å ratifisere og implementere denne konvensjonen. Den var også sterkt engasjert i arbeidet med ILO-konvensjon 190 om å eliminere vold og trakassering i arbeidslivet, noe svært mange av disse arbeiderne er utsatt for.

Generalsekretær Elizabeth Tang i IDWF har vært involvert i arbeiderbevegelsen siden tidlig på 1980-tallet. Tang ledet arbeidet i nettverket som var forløper for IDWF og ble valgt som første generalsekretær da den globale organisasjonen formelt ble etablert i 2013. Hun er fortsatt generalsekretær. Tang var også en av grunnleggerne av Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) i 1990, som hun ledet fram til 2011.

Gir styrke til sårbare arbeidstakere

Priskomiteen vil gjennom denne tildelingen sette søkelys på det viktige arbeidet IDWF og Tang gjør for denne ekstremt sårbare gruppen arbeidere over hele verden. De gir dem som jobber i private hjem et nettverk, styrke og informasjon om rettighetene deres. Og de gir opplæring i å drive fagforeningsarbeid gjennom medlemsorganisasjonene.

Prisen er en sterk oppfordring til ILOs medlemsland om å ratifisere ILO-konvensjonene 189 og 190, som er avgjørende for en verdig arbeidssituasjon for arbeidstakere i private hjem.

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter er en pris som er opprettet av LO-forbundet Industri Energi. Siden 2010 har Arthur Svensson-prisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden.

Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Prisen deles ut på eget arrangement i Oslo kvelden 14. juni.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *