Enighet i lønnsoppgjøret for renholdere

Partene ble i natt enige, etter to dager med forhandlinger mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel.

En samlet forhandlingsdelegasjon mener at dette følger frontfaget godt, og anbefaler årets oppgjør.

Resultatet kort oppsummert:

  • Fra 1 mai 2024 gis et generelt tillegg på 7,- pr time.
  • Det gis et lavlønnstillegg på 3,50- pr time.
  • Det gis i tillegg 1 krone på satsene i overenskomsten.
  • Tillegg for arbeid på natt økes til kr. 29,-
  • Akkordavsavn økes til kr. 14,50-
  • Fagbrev økes til kr 14,50-
  • Godtgjørelse for sko økes til hhv. kr. 1000,- og kr. 500,-

Det er gjort tekstendringer i når det gjelder bestemmelsene om arbeidstøy og sko, og man har presisert at opplæring skal foregå i arbeidstiden. Opplæring som gjennomføres utenfor arbeidstiden skal betales med renholderens vanlige timelønn, eventuelt kan tillitsvalgte drøfte tid og kompensasjon for hver kurskategori i bedriften.

Partene skal i perioden arbeide målrettet for å øke kompetansen i renholdsbransjen og diskutere innretninger for videreutdanning. Man skal særlig legge vekt på teknologi og digitalisering i bransjen.

Resultatet skal nå ut på uravstemning hos medlemmene og fristen for vedtakelse er satt til 10.mai.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *