En av fire bedrifter forventer å ansette flere i år

NAVs bedriftsundersøkelse for 2023 viser at de fleste bedriftene i Vestfold og Telemark regner med en stabil sysselsetting i året som kommer. Mange av bedriftene ser positivt på framtida og forventer flere ansatte.

65 prosent av bedriftene i fylket svarte at de forventer et uendret antall ansatte det kommende året. 24 prosent av bedriftene forventer å øke antall ansatte, mens 11 prosent forventer nedbemanning.

Undersøkelsen viser at forventningene til oppbemanning er svakere enn i fjor. Bedriftene i Vestfold og Telemark sier de mangler 3.500 personer, noe som er 2.600 færre enn i 2022.

– Bedriftsundersøkelsen viser at arbeidsmarkedet i Vestfold og Telemark har stabilisert seg etter en periode med pandemi, nedstengning og høy ledighet. Det er positivt. Et stabilt, men positivt, arbeidsmarked er bra for samfunnet. Nå er det mange muligheter for bedrifter med rekrutteringsbehov og folk som vil jobbe til å finne hverandre. Å bidra til å fylle de ledige jobbene, sammen med samarbeidspartnere, blir en av NAVs viktigste oppgaver framover, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Bransjeforskjeller

De bedriftene som er mest positive til oppbemanning er innen eiendomsdrift, tjenesteyting, overnatting og servering.

Industribedriftene i Vestfold og Telemark er delt. Mens noen typer industri, som treforedling, opplever utfordringer, ser industribedrifter innen metall, næringsmiddel og plast positivt på framtida og forventer vekst.

Stor mangel innen helse

En av fem bedrifter sier de opplever rekrutteringsproblemer. Mangelen på arbeidskraft er størst i helsesektoren. Av de 3.500 ubesatte stillingene i Vestfold og Telemark er mer enn 1000 innen helse- og sosialtjenester. Det er størst mangel av sykepleiere og helsefagarbeidere. Det er også behov for flere butikkmedarbeidere, kokker, tømrere og snekkere.

Kompetanse er viktig

– Bedriftsundersøkelsen er en god indikasjon på hva arbeidsmarkedet i fylket trenger. Det som blir viktig nå er å hjelpe flere med å skaffe seg den kompetansen som gjør at vi kan tette kompetansegapet i arbeidslivet. Det store behovet for flere ansatte i helsesektoren er for eksempel en indikasjon på at det er lurt å ta en helsefaglig utdanning, sier Anundsen.

Fakta om NAVs bedriftsundersøkelse

NAVs bedriftsundersøkelse gjennomføres årlig og ble i år gjennomført for 30. gang.  Undersøkelsen kartlegger etterspørselen etter arbeidskraft for de neste 12 månedene. 867 virksomheter i Vestfold og Telemark svarte på undersøkelsen som ble gjennomført i februar og mars 2023.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *