Nå er inn- og utflytting til Norge blitt betydelig enklere. Det har ført til at 44 prosent flere har meldt flytting, sier avdelingsdirektør for Folkeregisteret, Roar Sellevoll. Foto: Skatteetaten

Digitalisering gjør flytteprosessen til og fra Norge enklere

– Denne våren har vi lansert en digital løsning for norske og utenlandske statsborgere som skal melde flytting til Norge, kan avdelingsdirektør for Folkeregisteret, Roar Sellevoll, fortelle. – Og nylig fikk vi også en digital løsning for å melde flytting ut av Norge.

Tjenestene ligger tilgjengelige på skatteetaten.no/flytte/

Tidligere har begge skjemaene vært papirbaserte, men nå kan alle med elektronisk ID logge seg på skatteetaten.no og melde flytting digitalt.

Mer effektivt å melde flytting til Norge

Innflyttingsprosessen er en viktig brikke for den enkeltes integreringsprosess til det norske samfunnet. – Utenlandske personer som blir registrert som bosatt i Norge, får tildelt norsk fødselsnummer. Det er viktig for både den enkelte og for virksomhetene som bruker opplysningene i Folkeregisteret, at denne prosessen fungerer godt, sier Roar Sellevoll.

Den nye digitale løsningen for å melde flytting til Norge gjør prosessen langt mer effektiv for brukerne.

– Tidligere måtte innflyttere skaffe seg oversikt over nødvendige dokumenter og ta med flere fysiske dokumenter til ID-kontroll, sier Sellevoll. Nå får de som bruker den digitale løsningen informasjon som er tilpasset deres situasjon og som veileder dem om hvilken dokumentasjon de må legge frem for å bli registrert som bosatt i Norge. På denne måten kan de stille bedre forberedt til timen sin.

Sellevoll kommer med en viktig presisering: – De som skal melde flytting til Norge må fortsatt bestille time for en ID-kontroll hos oss, så her er det ingen endring fra tidligere. Du vil ikke få ferdigbehandlet meldingen din om flytting før en slik ID-kontroll er gjennomført.

Har fått bedre oversikt over hvor mange som flytter ut av Norge

– Å digitalisere løsninger som å melde flytting inn og ut av landet, vil bidra til at de som flytter faktisk melder fra, sier Sellevoll. Han kan fortelle at den digitale løsningen for å melde flytting fra Norge allerede har vist en effekt, ved at antall flyttemeldinger har økt med ca. 44 prosent fra året før.

De to digitale løsningene er en del av en modernisering og digitalisering av Folkeregisteret som har pågått de siste årene, som har ført til mer brukervennlige tjenester og et mer oppdatert Folkeregister. – Med en ventet befolkningsvekst og et mer mobilt samfunn, er det viktigere enn noen gang at vi har god oversikt over hvem som faktisk oppholder seg i Norge, sier Sellevoll.

Fakta om Folkeregisteret:

Folkeregisteret er en nasjonal felleskomponent og inneholder nøkkelopplysninger om alle som bor og har bodd i Norge. Rundt 3.500 virksomheter bruker opplysninger fra registeret. Brukerne er offentlige og private aktører, som helsevesenet, kommunene og Nav, banker, forsikringsselskaper og idrettsklubber.
Folkeregisterets opplysninger er også en viktig datakilde for store deler av samfunnet. For eksempel er opplysninger om alder og bosted viktig for kommunenes samfunnsplanlegging.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *