Børre Skiaker

Bilistene delt på midten om veiprising

Debatten om man skal bytte ut bomstasjoner og veibruksavgift med en veiprisingsmodell hvor bilistene betaler basert på antall kjørte kilometer er i full gang. En nasjonal spørreundersøkelse gjennomført av KNA viser at folket er delt i spørsmålet.

Pressemelding fra Kongelig Norsk Automobilklub

Bor du på én side av en bomstasjon og jobber på den andre siden? Da er du kanskje positiv til en veiprisingsmodell som erstatter dagens modell med bomstasjoner. I lys av en pågående konseptvalgutredning gjennomført av Statens vegvesen og Skatteetaten, er debatten nå i gang om man skal endre dagens bompengeordning. Arbeiderpartiet har vært tydelige tilhengere av en veiprisingsmodell.
En ny nasjonal spørreundersøkelse Infact har gjennomført på oppdrag fra Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) viser at litt flere er positive enn negative til å innføre veiprising.

– Interessante tall

26,7 prosent sier at de er negative til en veiprisingsmodell, mens 33,6 prosent er positive. Den største gruppen er imidlertid de som enten er nøytrale eller som ikke har bestemt seg. Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker synes tallene fra undersøkelsen er interessante.
– Dette er nok et uttrykk for at ingen er kjent med hva en veiprisingsmodell vil bety i praksis. Men, vi er kjent med at mange som er negative til veiprising frykter høyere utgifter og økt overvåking hvis man tar i bruk en veiprisingsmodell som måler km, tid på døgnet og hvor du kjører. KNA støtter heller ikke en fullverdig veiprisingsmodell, sier Skiaker.
Bare i år er bilistenes utgifter til bompenger estimert å øke med opptil tre milliarder ifølge skatteetatens egne estimater, sier Skiaker. Det er også forståelig at de som bor på «feil side av bommen» vil oppleve det som mer rettferdig hvis de betaler pr kjørte meter i stedet for dagens ordning i bomringene, der man betaler «full pris» ved passering av bommen, selv om man kun kjører 50 meter på den nye veien etter bompasseringen.

– Veiene må være for alle

– For KNA sin del er utgangspunkt at vei er en samfunnskritisk infrastruktur som bør finansieres av fellesskapet og være for alle. Argumentet for veiinvesteringer er trafikksikkerhet og fremkommelighet, og da er det et paradoks når bruken av veiene prises så høyt at en betydelig andel av bilistene presses over på mer trafikkfarlige sideveier slik vi eksempelvis ser i Gudbrandsdalen, sier KNAs mangeårige sjef.

Menn mer negative

En av tre menn stiller seg negative til bompenger, mens mindre enn en av fem kvinner gjør det samme. Det er også et stort antall av kvinnene som fremdeles ikke har gjort seg opp en mening om veiprising eller bompenger.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *