Behov for en mer praktisk skole

Praktiske ferdigheter og arbeidsmåter i skolen trenger et løft for å fremme læring og svare på fremtidens kompetansebehov. Det er hovedkonklusjonen i et nytt Agenda-notat om skole.

I et nytt notat, peker Tankesmien Agenda på flere utviklingstrekk i skolen de senere årene. Særlig to tendenser utmerker seg:

  • De siste fem årene er det færre elever enn før som sier de liker skolearbeidet godt, færre gleder seg til å gå på skolen, færre sier de er interessert i å lære. Elevenes målte ferdigheter har ikke løftet seg over tid, trass i at store ressurser har vært satt inn på å løfte dem.
  • Stillesittingen barnas hverdag har økt, og uteleken er kraftig redusert. I skolen viser forskningen at bruk av kroppen fremmer læring.

Notatet argumenterer for at det er behov for å snu den negative utviklingen for praktiske fag og legge større vekt på praktisk og variert læring i alle fag.

– Dette er viktig for elevenes lærelyst og motivasjon, men det er også viktig for framtidens arbeidsliv. Vi går mot et mindre rutinebasert arbeidsliv, og det vil blant annet mangle 90.000 arbeidstakere med fagbrev på områder som helse, industri og bygg og anlegg allerede i 2035, sier Axel Fjeldavli, rådgiver i Tankesmien Agenda.

– Skoledagen er ofte preget av stillesitting, skjerm og passivitet. Skal du forstå matematikk, kan du ikke bare lese om en meter, du må se den med øynene og føle den med hendene, fortsetter Axel Fjeldavli, rådgiver i Tankesmien Agenda.

Notatet kan lese på Tankesmien Agendas nettsider: Forside – Tankesmien Agenda

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *