Arbeidsledigheten øker

Tall fra NAV viser at flere er blitt arbeidsledige i Vestfold og Telemark i juli. I juli var 4607 personer registrert som helt arbeidsledige i Vestfold og Telemark. Dette utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 475 personer eller 11 prosent fra samme periode i fjor.

Tall fra NAV viser at flere er blitt arbeidsledige i Vestfold og Telemark i juli.
– Men det er fortsatt muligheter for å få jobb, sier avdelingsdirektør Tone Berge Hansen.

–  Arbeidsledigheten øker i juli. Det er normalt at det er en del bevegelse på arbeidsmarkedet i juli, blant annet fordi mange er ferdige med utdanning, militærtjeneste eller lignende. Ledigheten holder seg likevel på et lavt nivå. Det er også en del ledige jobber slik at det kan være gode muligheter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier Tone Berge Hansen som er avdelingsdirektør i NAV Vestfold og Telemark.

Ledigheten størst blant de unge

I juli var det flest helt ledige i aldersgruppen 30-39 år hvor 1 250 personer var uten jobb. Blant de unge under 30 år er andelen helt ledige i prosent av arbeidsledigheten størst. I aldersgruppen 20-24 år var hele 3,6 prosent helt ledige i juli, og blant 25-29 åringer var ledigheten 3,4 prosent.

Flest fra serviceyrker, bygg og anlegg

Blant de helt ledige er det flest ledige med bakgrunn fra serviceyrker, butikk- og salgsarbeid og bygg og anlegg.

Ledigheten varierer mellom kommunene. Høyest ledighet er det i Horten, etterfulgt av Skien og Porsgrunn. Lavest ledighet er det i kommunene i Vest-Telemark, og aller lavest i Fyresdal og Nissedal.

Jobbmuligheter

I alt var det 1898 utlyste stillinger i Vestfold og Telemark i juli, noe som er 12 prosent flere sammenlignet med samme periode i fjor. 470 av de utlyste stillingene var innen helse, pleie og omsorg, 226 innen butikk- og salgsarbeid, og 195 innen reiseliv og transport.

– Det er gode muligheter for å få jobb i mange bransjer, selv om ledigheten har gått litt opp. Arbeid er viktig for den enkelte. Det er også viktig at vi får utnyttet ressursene i samfunnet. Arbeidskraft er et knapphetsgode i en del bransjer. Mange arbeidsgivere er positive til å ansette noen som ikke har helt riktig kompetanse, hvor de kan legge til rette for kompetansepåfyll over tid, sier Berge Hansen.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *