Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Alarmerende vedlikeholdsetterslep i kommunal eiendomsforvaltning

RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) publiserer i dag rapporten “State of the Nation 2023: Kommunal eiendomsforvaltning”, en omfattende rapport som avdekker alvorlige utfordringer i norsk kommunal eiendomsforvaltning.

Hovedrapporten State of the Nation fra 2021 avdekket at kommunene stod overfor et enormt vedlikeholdsetterslep, anslått til 160 milliarder kroner i 2021. En ny rapport viser at en tredjedel av kommunene mener at vedlikeholdsetterslepet har økt siden da.

Når kommunene ser fremover, er det også over 60 prosent som svarer at de har ikke har tro på at de kan redusere vedlikeholdsetterslepet de neste fem årene. Dette etterslepet har direkte innvirkning på bygningenes inneklima, sikkerhet og funksjonalitet, og påvirker dagliglivet til kommunenes innbyggere. Og det er spesielt de mest sårbare av som berøres; barn, unge, syke og eldre.

Videre avslører rapporten at nesten 90 prosent av kommunene mangler systemer og rutiner for å vurdere bygningenes sårbarhet overfor klimaendringer. Denne mangelen på beredskap og tilpasningsevne er spesielt bekymringsfull i lys av økende klimautfordringer.

Rapporten understreker også at en vesentlig hindring for forbedring er mangel på økonomiske ressurser og relevant kompetanse.

Til tross for disse utfordringene, peker rapporten på suksesshistorier der kommuner, gjennom tydelige mål, god oversikt, og langsiktige planer, har oppnådd betydelige forbedringer i sin eiendomsforvaltning.

-Det stemmer også godt med det bildet vi ser når vi i RIF har studerte offentlige virksomheter og kommuner som lykkes godt med sin eiendomsforvaltning. I tillegg til å ha kompetanse og tilstrekkelig og forutsigbar finansiering, har de også tydelige mål, god oversikt og langsiktige planer. Alle disse forholdene må på plass for snu utviklingen og sikre en mer bærekraftig forvaltning av de kommunale byggene, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

RIF oppfordrer til økt bevissthet og handling fra både lokale og nasjonale myndigheter for å håndtere disse utfordringene effektivt. Dette inkluderer investeringer i både infrastruktur og menneskelige ressurser.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *