Astrid Hygen Bakken

Advarer mot omreisende håndverkere

– Seriøse håndverkere ringer neppe på dørene for å tilby håndverkstjenester. Det er den klare advarselen fra a-krimsenteret i Tønsberg og Medbyggerne.

Det er et sikkert vårtegn at håndverkere kommer på døra med tilbud om arbeid på hus og hytter.

– Sier du ja til slike tilbud, kan det bli en dyr affære for deg. I tillegg er du med på å støtte arbeidslivskriminalitet, sier Astrid Hygen Bakken, senterleder ved a-krimsenteret i Tønsberg.

Mange har kjent på at mye av lønna blir spist opp av de økte strøm- og matprisene.

Da kan det være fristende å ta imot prisgunstige tilbud på hjelp i hus og hage fra hyggelige håndverkere som ringer på døra.

– Dette vil vi sterkt fraråde. Selv om de kan fremstå tillitsvekkende, er det viktig å være klar over at dette ofte er kriminelle aktører som bevisst unndrar skatt og avgift i millionklassen, sier Hygen Bakken.

De kriminelle utnytter arbeidstakere til egen vinning, mens forbrukerne risikerer å sitte igjen med dårlig utført eller ikke ferdigstilt arbeid, og ingen reklamasjonsrettigheter.

Oppsøker ofte eldre

De omreisende håndverkerne kartlegger områdene i forkant, slik at de vet hvilke boliger som er attraktive. De oppsøker ofte eldre mennesker i eneboliger.
– Sier du først ja til et tilbud, finner ofte håndverkerne flere feil på boligen som de sterkt oppfordrer deg til å utbedre. Slik ender det som startet som et tilbud om å gjøre en jobb for ti-tjuetusen kroner fort opp i omfattende arbeid i hundretusenkronersklassen, sier Hygen Bakken.

Betalte over 12 ganger mer enn avtalt

– Vi har et eksempel fra vår region, der en eldre person endt opp med å betale over 12 ganger mer enn avtalt, sier senterleder.

Avtalen var å betale 40.000 – 50.000. Personen endte opp med å betale over 600.000 til de han inngikk avtale med. Den eldre mannen hadde ikke mulighet til å følge opp arbeidet håndverkerne holdt på med.

Ta samfunnsansvar – steng døra for de useriøse

– Seriøse håndverkere og bedrifter bidrar til verdiskapning og et godt samfunn for oss alle. Kanskje er det nettopp ditt oppdrag som legger grunnlaget for videre drift eller en ny lærlingplass, sier Pia Hansen Rolstad, daglig leder i Medbyggerne.

Vi oppfordrer alle til å bruke seriøse håndverkere når de skal pusse opp eller bygge ut.
Du får arbeidet utført av fagfolk og får dokumentasjon og garantier på arbeidet. Dette sikrer også at arbeidstakere har trygge og gode arbeidsforhold hvor bedriften og ikke du, er ansvarlige for sikkerheten og eventuelle erstatninger hvis uhellet er ute.

Det beste for deg som forbruker, for arbeidstakerne og for samfunnsøkonomien, er at du kjøper tjenester av seriøse bedrifter, sier Pia Hansen Rolstad, daglig leder for Medbyggerne.

Fakta – tips

Observerer du omreisende håndverkere i ditt nabolag, ønsker a-krimsenteret tips om dette. Slik tipser du:

Slik kjøper du håndverkstjenester trygt

 • På handlehvitt.no kan du lese mer om hvordan du kjøper tjenester trygt.
 • På skatteetaten.no/tettpa/veileder finner du en konkret veileder for hvordan du skal gå frem for å kjøpe håndverkertjenester.
 • På Medbyggerne.no kan du lese mer om hvorfor det er viktig med felles samfunnsansvar

Fakta: A-krimsenteret i Tønsberg

 • Tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, Politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Tolletaten. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
 • A-krimsenteret skal arbeide med formålet å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Vestfold og Telemark.
 • Senteret er lokalisert i Tønsberg, og ble etablert i 2017.
 • Arbeidslivskriminalitet kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
 • A-krimsenteret i Tønsberg er et av totalt åtte a-krimsenter på landsbasis. De øvrige a-krimsentrene er etablert i Alta, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.

Fakta: Medbyggerne Vestfold og Telemark

 • Medbyggerne er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold og Telemark. Ideen bak Medbyggerne er å gjennomføre tiltak og kampanjer for å fremme seriøst arbeidsliv og skape gode ambassadører.
 • Deltagere i samarbeidet er Statsforvalteren, Fylkeskommunen, kommunene, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NHO, Virke, LO og flere hundre bedrifter innenfor bygge- og anleggsbransjen. Medbyggerne er anerkjent som en betydelig aktør for å fremme et seriøst arbeidsliv og stenge døra for de useriøse.
 • Les mer om Medbyggerne her: Bli en medbygger – Medbyggerne

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *