870 millioner til norsk idrett – Gledelig tildeling!

Regjeringen tildelte i dag Norges idrettsforbund inkludert Olympiatoppen, idrettskretser og særforbund 870 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd. Tildelingen er en økning på 60 millioner kroner fra fjoråret.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke regjeringen for tildelingen. Økningen på 60 millioner kroner fra i fjor, gjør at idretten blir kompensert for forventet pris- og lønnsvekst for 2024. Det er svært viktig for å kunne opprettholde vår kjerneaktivitet på dagens nivå. Samtidig gir tildelingen også rom for særskilte satsinger i tråd med idrettens innspill i spillemiddelsøknaden. Det er svært gledelig, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai og legger til:

– Alle ledd i idrettsorganisasjon, idrettslag i hele landet og toppidrettsutøvere merker konsekvensene av de økte prisene. Denne tildelingen sikrer idrettsorganisasjonen nødvendig forutsigbarhet i en krevende tid.
Norges idrettsforbund søkte om 90 millioner kroner mer enn fjorårets tildeling, og ba om totalt 900 millioner kroner. Tildelingen skulle dekke forventet pris- og lønnsvekst og bidra til å realisere spesifikke satsninger som flere anlegg, redusere barrierer for idrettsdeltakelse, effektivisere idrettslagenes hverdag og styrke toppidrettsarbeidet i regi av særforbundene og Olympiatoppen.

– Spillemiddelsøknaden reflekterte vår ambisjon om å videreutvikle idretten og jeg opplever at regjeringen ønsker det samme. Ikke bare gjennom spillemidler til den sentrale idrettsorganisasjonen, men også gjennom tilleggsbevilgninger på 100 millioner kroner over statsbudsjettet til inkluderingstiltak for barn og unge, og innfrielse av egne løfter om full momskompensasjon til idretten. Dette vitner om en regjering som ønsker å spille idretten god.

Nå vil idretten finne ut av hvilke satsninger som skal prioriteres det neste året.
– Vi må huske at ettervirkningene av pandemien, kombinert med både strømkrise og dyrtid, fortsatt påvirker idretten. Selv om vi har jobbet godt og målrettet for å komme tilbake til normalaktivitet, har vi fortsatt en stor jobb foran oss. Men, jeg er veldig glad for at regjeringen anerkjenner at det er idretten selv som vet best hvordan midlene burde forvaltes for å nå vår visjon om å skape idrettsglede for alle, avslutter Al-Samarai.

Den endelige fordelingen av spillemidlene til de sentrale idrettsorganisasjonene blir behandlet i idrettsstyremøtet 13.-14. desember.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *