2023 ble et mørkt år for byggevarehandelen

I tredje tertial 2023 falt omsetningen til byggevarehusene med 11,3 prosent fra samme periode året før. Det var nedgang i hele landet. Selv om man forventer en viss bedring av privatmarkedet i 2024, går bransjen nok et krevende år i møte.

Det var proffmarkedet som sto for den største nedgangen, med et fall på 13,5 prosent. Etter en noe varierende utvikling gjennom året, falt også salget i forbrukermarkedet med 6,4 prosent, i forhold til tredje tertial året før. Tilbakegangen var størst i Telemark, Vestfold, Innlandet og Østfold.

– Utviklingen har vært i tråd med våre prognoser, og viser at 2023 ble et år med kraftig fall i byggevaremarkedet. Selv om vi venter at privatmarkedet snur oppover fra andre halvår, tror vi fortsatt det blir krevende for proffmarkedet i 2024, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Høye byggekostnader, svakere boligprisutvikling, renteoppgang og generell usikkerhet har bidratt til stor nedgang i byggeprosjekter som igangsettes. Dette demper igjen etterspørselen etter byggevarer.

Koksvik frykter at nedgangen kan ha store konsekvenser på lang sikt, fordi verdifull kompetanse kan forsvinne. Derfor ber hun myndighetene ta grep.

– De svake utsiktene er en utfordring, og vi oppfordrer derfor myndighetene til å igangsette flere offentlige byggeprosjekter, innenfor en ramme som ikke forhindrer rentenedgang. I tillegg bør det satses tungt på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg, sier Koksvik.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *