DNT reagerer på villreinforslag. Foto: Marius Dalseg

Foreslåtte villreintiltak kan ramme 50 DNT-hytter

Fredag kom forslagene til hvordan Norge skal ta vare på villreinen. – Rammer det enkle friluftslivet hardt, mener DNT.

– Dette er det mest omfattende forslaget til begrensninger i friluftslivet vi har stått overfor i norgeshistorien, og det mest inngripende DNT har stått overfor i sin drøye 150 år lange historie, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

– Vi har alltid sagt at vi skal gjøre vår del for å redde villreinen, men summen av disse forslagene er dramatiske. Blir dette vedtatt, er det dramatisk for alle som er glade i å gå tur i fjellet.

Fredag ble forslag til tiltaksplaner for seks villreinområder i Sør-Norge sendt til Miljødirektoratet. Derfra skal planene videre til Klima- og miljødepartementet, som i vår legger frem en stortingsmelding om villrein.

I forslagene blir til sammen ni DNT-hytter foreslått stengt eller flyttet og ytterligere 4 i en neste fase. Samtidig blir langt flere hytter indirekte berørt dersom forslagene blir satt ut i livet.

– Mange steder er det foreslått begrensede åpningstider og mindre tilgjengelighet. Det betyr at mange av hyttene våre blir nødt til å holde stengt hele vinteren, og for noen betyr det kroken på døra. Det betyr igjen et svært redusert tilbud til turgåere og er dårlig nytt for både folkehelsa og turkulturen vår, sier Solvang.

DNT innstilt på å samarbeide om tiltak

Solvang sier DNT skal fortsette dialogen med myndighetene for å finne gode løsninger som tar hensyn til villreinen, friluftslivet og allemannsretten.

– Vi har en del av våre hytter i villreinområder, og derfor har den balansen stått høyt på dagsorden i hele DNT i mange år. Vi har stengt hytter, flyttet stier, redusert åpningstider og lagt ned mye arbeid i å informere våre gjester og andre om hvordan de kan ta hensyn til villreinen, blant annet gjennom turplanleggeren ut.no.

Generalsekretæren understreker at DNT er innstilt på å fortsette å justere sitt tilbud, men mener forslagene som ble presentert i dag, i altfor stor rad rammer det enkle friluftslivet som skal være et felleskapsgode.

– DNT skal ta sin del av ansvaret, men det må også kommuner og andre aktører gjøre. Vi justerer vårt tilbud, og vi forventer at motorisert ferdsel, jakt, beite, hyttebygging, reiseliv, samferdsel og kraftutbygging i større grad møtes med konkrete og realistiske forslag, sier Solvang.

Han mener staten også må ta et stort ansvar for å styre kommunenes arealbruk.

– DNT kan bare påvirke en liten del av aktiviteten i villreinområdene. Summen av all bit-for-bit-nedbygging av villreinens leveområder er den store trusselen. Besøkstallene fra mange av hyttene våre i de aktuelle områdene har stort sett har vært stabile siden 1970-tallet. Det er det samlede presset som har endret seg.

Abonnèr i dag

Du får rett til å publisere egne saker (moderert), tilgang til “+” saker og etterhvert få tilgang til planlagt fordelsklubb.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *